De bso is nog steeds gesloten voor een groot deel van de kinderen. Deze maatregel zou nodig zijn om kruisbesmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Maar ouders slepen nu na schooltijd noodgedwongen met kinderen, waardoor het risico op kruisbesmettingen veel groter wordt. Door de bso regulier te openen kunnen maatregelen veel beter nageleefd worden. Met een schrijven aan minister Koolmees (SZW) doen een aantal partijen uit de sector kinderopvang een aantal voorstellen.

Volledig teniet gedaan

De reguliere bso is sinds medio december 2020 gesloten. Alleen noodopvang voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep is toegestaan. Nu al meer dan twee maanden zitten in die noodopvang van de bso kinderen van verschillende scholen kriskras door elkaar.

Daarnaast wordt de behoefte aan de opening van de bso voor álle kinderen steeds groter. Want meer ouders zijn weer aan het werk, waaronder de ouders met een contactberoep en zwemleraren. Ouders ervaren grote druk van werkgevers om volledig beschikbaar te zijn. Dat gaat niet als ze hun kind uit school moeten halen en ’s middags zelf moeten opvangen. Daarom bedenken ouders andere constructies: ze vangen elkaars kinderen op en maken gebruik van buitenschoolse activiteiten. Die activiteiten worden door allerlei partijen georganiseerd waarop ieder toezicht ontbreekt. Deze ‘oplossingen’ zorgen voor meer vermenging. Kinderen uit verschillende ‘bubbels’ komen ook met elkaar in aanraking bij zwemles en andere sporten. De positieve effecten bij het tegengaan van kruisbesmettingen worden volledig teniet gedaan. Het gesloten houden van de bso doet daarom meer kwaad dan goed.

Lage besmettingscijfers

In de noodopvang op de bso loopt de bezetting vaak op tot boven de 50% en soms zelfs tot 100%. Er  worden nu ook al kinderen van verschillende scholen en klassen op één locatie en in één groepsruimte opgevangen. Ondanks deze hoge bezetting zijn er geen aanwijzingen dat dit extra besmettingen tot gevolg heeft. Sterker nog: het percentage besmettingen onder het aantal geteste kinderen neemt in de afgelopen weken steeds af. Het percentage besmettingen onder het aantal geteste medewerkers in het basisonderwijs en de bso ligt beduidend lager dan het landelijk gemiddelde.

De bso kan verantwoord open

Met locatie-specifieke maatregelen kan de kinderopvang vermenging in de bso goed inperken. Daarvoor liggen de plannen al lang klaar. Daarom pleiten de branchepartijen ervoor de bso snel weer volledig te openen, voor álle kinderen.

Persbericht

Notitie verantwoorde opening bso namens BMK, BOinK, BK, FNV en VWO

Deel dit nieuwsbericht