Campagne ‘werken in de kinderopvang’

De kinderopvang kampt met een groot personeelstekort, daar wil de sector wat aan doen. Daarom is met alle partijen een werkgroep geformeerd die een campagne ontwikkelt. Het doel van deze arbeidsmarktcommunicatiecampagne is het werken in de kinderopvang aantrekkelijk te positioneren bij de doelgroepen.

Ontwikkeling van kinderen
Belangrijk daarbij is de rol die kinderopvang speelt in de ontwikkeling van kinderen, want steeds meer staat die ondersteuning centraal. Daarbinnen onderscheidt maatschappelijke kinderopvang zich doordat zij zich ook richt op kinderen van ouders die niet werken. Tevens moet de campagne leiden tot een beter begrip van wat werken in de kinderopvang inhoudt en hoe betekenisvol het is.

Werkgeversimago versus identiteit
Voorafgaand aan de campagne zijn twee strategische sessies georganiseerd om de ‘gewenste identiteit’  van het werken in de sector expliciet neer te zetten. Een arbeidsmarktcampagne moet een aantrekkelijk beeld neerzetten. Want een goed werkgeversmerk, lees imago, helpt bij het binden en boeien van mensen aan je organisatie. Het onderscheidt je van andere sectoren.

Voor een goed imago moet je in de eerste plaats natuurlijk een goede werkgever zijn. Daarnaast is het belangrijk om in de campagne een goed verhaal te hebben, dat consistent is en dat herkend en erkend wordt door iedereen die binnen de sector werkt. In de strategische sessies is besloten dat de kinderopvang zich scherp gaat positioneren op basis van haar identiteit. Want alleen dan zijn we uniek en authentiek. Want als de positionering echt is, ben je geloofwaardig.

Het FCB, het arbeidsmarktfonds voor de kinderopvang, doet het projectmanagement van de werkgroep Arbeidsmarkttekorten. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van de BMK, BK en de bonden CNV en FNV.

Doelgroepen
Doelgroepen waar de campagne zich op richt:

  • zij-instromers;
  • scholieren die een opleiding kiezen;
  • ouders van de scholieren die een opleiding kiezen;
  • studenten en afgestudeerden van een opleiding die kwalificeert om te mogen werken in de kinderopvang.

Wanneer en waar te zien?
In de tweede helft van november worden de campagnemiddelen ontwikkeld zoals sociale media uitingen, filmpjes en een landingspage. In januari volgt de externe lancering van de campagne. In heel 2020 zal de campagne online te zien zijn op (sociale media) en in het echte leven  met posters in abri’s en grote reclameborden bij de stations.

Meer lezen?

  • Boeiend artikel in BBMP over de positioneringssessies voorafgaand aan het ontwikkelen van de campagne; in BBMP van september 2019;
  • Meer lezen over jezelf als werkgever aantrekkelijk positioneren?

 Hoe staat de BMK tegenover het personeelstekort?

Het personeelstekort in de kinderopvang is groot. In de kinderopvang bestaan 48 vacatures op iedere 1000 banen (QuickScan CenterData). Daarmee behoort de kinderopvang samen met de bouw en de horeca tot de branches met het hoogste aantal vacatures. Het tekort aan medewerkers in onze branche is hoger dan het lerarentekort in het onderwijs. Alleen de ICT heeft meer openstaande vacatures.

Een van de redenen van dit tekort, is het ontbreken van een stabiel overheidsbeleid als het gaat om de rol van kinderopvang voor jonge werkende ouders. Gaat het economisch goed, dat stijgt de vraag naar kinderopvang zoals we sinds een paar jaar ervaren. De jaren daaraan voorafgaand echter hadden we te maken met een crisis die tot gevolg had dat veel organisaties hun vestigingen moesten sluiten of in het ergste geval failliet gingen. Medewerkers verliezen dan het vertrouwen in de kinderopvang als bestendige carrière. En bij het ontbreken van een overheid die zich uitspreekt over de noodzaak van kinderopvang die toegankelijk is voor alle kinderen en betaalbaar voor alle ouders, of ze nu werken, werk zoeken of studeren, verliezen ook ouders hun vertrouwen in kinderopvang.

De BMK pleit dan ook voor een systeem waarbij (een groot deel van) de kosten van kinderopvang publiek worden gefinancierd. Een bijkomend gevolg van een dergelijk systeem is dat het grote aantal regels – nu noodzakelijk om de kwaliteit in de sector zoveel als mogelijk te garanderen – aanzienlijk terug gebracht kan worden.

Binnen de kinderopvang wordt veel gebruikt gemaakt van de BBL-subsidies om jonge potentiële medewerkers aan te trekken en de BMK is groot voorstander van deze subsidie. Een meer bestendige vorm van financiering zou nog beter zijn, zodat werkgevers en studenten kunnen vertrouwen op deze subsidie voor praktijkleren in het MBO. Dit zal een positief effect hebben op de doorstroom van goed opgeleide medewerkers kinderopvang op de arbeidsmarkt.

Ook ziet de BMK mogelijkheden om in de samenwerking met het onderwijs het vak pedagogisch medewerker aantrekkelijker te maken. Daarnaast kunnen we het vak pedagogisch medewerker interessant maken voor een grotere doelgroep dan alleen MBO-studenten door ons te richten op HBO-studenten. Zo vergroten we de vijver waarin we vissen en gaan we op langere termijn concurreren met andere sectoren op de arbeidsmarkt. En tenslotte zijn we actief in het ‘Platform Kinderopvang’ van het FCB en werken we samen met andere partijen in de kinderopvang, aan een arbeidsmarktcommunicatiecampagne.

De BMK in gesprek met onze medewerkers, SZW en de media

Inspiratiesessies over het personeelstekort
De BMK realiseert zich wat het voor de medewerkers van onze leden betekent om iedere dag te werken in een omgeving waar een groot personeelstekort is. Daarom organiseerden we op 26 maart 2019 een inspiratiesessie over dit onderwerp. Daisy Kuipers, Marketing Kinderopvang Expert, lichtte toen hoe je effectiever kan werven door naadloos aan te sluiten op je doelgroep. Door gebruik te maken van sociale media en vooral Instagram omdat de millennials daar te vinden zijn! Hoe bereik je deze groep? Hoe communiceer je met ze? Gebruik humor. Durf anders te zijn. Er werden voorbeelden van campagnes, veel tips en tricks en handige informatie gedeeld.
Lees de publicatie over deze inspiratiesessie.

In gesprek met SZW
De BMK is in gesprek met de Staatssecretaris SZW, Tamara van Ark over het personeelstekort. Het Ministerie van SZW heeft lange tijd ontkent dat de kinderopvang ook met een personeelstekort kampt. Het Platform Kinderopvang heeft om die reden een eigen onderzoek (QuickScan CenterData).  gedaan naar de arbeidsmarktkrapte. De resultaten hebben we onder de aandacht gebracht bij Staatssecretaris Van Ark en nu het probleem wordt erkend, kunnen we praten over oplossingen.

De BMK wil de diplomalijst herzien
De diplomalijst geeft een overzicht van de diploma’s die toereikend zijn om als pedagogisch medewerker in de kinderopvang te mogen werken. Op 1 juli 2018 is de diplomalijst voor het werken in de kinderopvang gemoderniseerd. De BMK vindt dat er met de herziening van de lijst iets te technisch is gekeken of bepaalde terminologie met betrekking tot kwalificaties in de opleidingsbeschrijving voorkomen. En dat daar nogal zwart-wit naar is gekeken. Staat het erin, dan hoort het diploma op de lijst, staat het er niet in, dan verdwijnt het diploma van de lijst.

Van een tweetal vervallen opleidingen vindt BMK dat deze terug op de lijst moeten: HBO-J en Verzorgende IG/Kraamzorg. Voor pedagogisch medewerkers op babygroepen is Kraamzorg een goed passende opleiding. Ook met medewerkers met de HBO-J opleiding hebben we goede ervaringen. Dat staat ook in onze inzetbrief voor de cao onderhandelingen.

De keuze om de diploma’s eraf te halen is indertijd onvoldoende onderbouwd. Een diplomalijst is een waardevol gegeven want je wil zeker weten dat de mensen die het vak gaan uitoefenen goed zijn opgeleid. Bij de herziening van de lijst is iets te technisch gekeken of bepaalde terminologie met betrekking tot kwalificaties in de opleidingsbeschrijving voorkomen. Maar het gaat om de kwaliteit die mensen kunnen bieden en de werkervaring die zij hebben. De BMK is van mening dat deze mensen, die een aantal jaren buiten de kinderopvang hebben gewerkt en nu weer terug willen naar hun oorspronkelijke vak, in de praktijk vaak waardevolle werkervaring hebben opgedaan.

De BMK bij BNR Nieuwsradio, RTL Nieuws en andere media

Als er thema’s spelen in de actualiteit die ons aangaan en waarvan het belangrijk is dat ons geluid gehoord wordt, benaderen we de media hiervoor. En ook gebeurt het steeds vaker dat de media ons opzoeken.

Zo was de BMK in juli live te horen bij BNR Nieuwsradio over het personeelstekort naar aanleiding van de cijfers van het CBS. Het CBS meldde dat in 2019 10% meer kinderen gebruik maken van de kinderopvang. BNR vroeg; wat betekent dit voor de opvang van de kinderen en m.n. voor het personeel dat hiervoor nodig is? De BMK lichtte toe wat de gevolgen zijn van het nijpende personeelstekort voor de kinderopvang. Ook de rol van de politiek (neemt de politiek de signalen serieus?) kwam ter sprake.

In juni sprak de BMK met RTL Nieuws over het personeelstekort:

In september sprak de BMK met Reporter Radio (KRO-NCRV) over de aangescherpte diplomalijst. Als gevolg van de scherpere eisen kunnen veel medewerkers die enige tijd niet binnen de kinderopvang hebben gewerkt, niet meer aan de slag als pedagogisch medewerker. Voor werkgevers is het daardoor moeilijker om aan goed gekwalificeerd personeel te komen, terwijl die mensen er wel zijn.

Regelmatig bericht KinderopvangTotaal over de visie en inzet van de BMK als het gaat over het personeelstekort. Lees ons artikel over de inzet van BBL’ers of ons artikel over de diplomalijst.

FCB en handige tools voor werkgevers die personeel zoeken

Welke oplossingen zijn er voor de tekorten op de arbeidsmarkt? De inventieve oplossingen van andere organisaties. Weleens gedacht aan samenwerken met het onderwijs? 10 manieren om instroom te vergroten! (En 5 manieren om je uitstroom te verkleinen.) Bekijk de infographic.

Wil je altijd op de hoogte zijn van de meest actuele informatie over de arbeidsmarkt van de kinderopvang?
Abonneer je op Nieuwsbrief Kinderopvang werkt!

Deel dit nieuwsbericht