Maandag 8 februari hebben cao-partijen BMK, BK, FNV en CNV de eerste cao-dag gehad. Vanwege de huidige corona-maatregelen zijn we digitaal bij elkaar gekomen. Even wennen voor iedereen maar door een goede voorbereiding en duidelijke procesafspraken verliep het overleg goed. De sfeer was prettig en constructief en we blikken met z’n allen terug op een goede start van de onderhandelingen.

De eerste dag stond in het teken van de  inzetbrieven. Elke partij kreeg de gelegenheid om toelichting te geven op de inzetbrief waarna andere partijen konden reageren en verduidelijkende vragen konden stellen. Aan het einde van de dag hebben we alle onderwerpen geïnventariseerd en gecategoriseerd in de thema’s; waardering, werk-privé balans, kwaliteit en toekomst. Aan de hand van deze thema’s gaan we de komende tijd verder aan de slag. De eerstvolgende onderhandelingsdag is op 1 maart.

Tot slot kunnen we melden dat BVOK zich heeft gemeld met een inzetbrief. Cao-partijen hebben besloten BVOK toe te laten tot de onderhandelingstafel. Download de inzetbrief van de BVOK.

Deel dit nieuwsbericht