Eerder dit jaar  werd bekend dat de ouders die geen kinderopvangtoeslag of vergoeding van de gemeente ontvangen, een compensatie krijgen voor de kosten kinderopvang tijdens de coronasluiting dit voorjaar. Hoe de compensatie uitgekeerd gaat worden en wie deze regeling gaat uitvoeren, is op dit moment nog niet bekend. We krijgen regelmatig vragen van leden naar de stand van zaken van deze toegezegde compensatie. Veel leden vinden dat dit lang duurt.

We begrijpen dat er behoefte is aan duidelijkheid. De enige duidelijkheid die wij op dit moment kunnen bieden is dat er voor de kerst een Kamerbrief wordt verstuurd die zal ingaan op dit onderwerp. Zodra deze brief is gepubliceerd, zullen we de inhoud natuurlijk zo snel mogelijk delen.

Coronasluiting
De kinderopvang was van 16 maart tot 11 mei (dagopvang en gastouderopvang) / 8 juni (bso) 2020 gesloten. BMK, BK en BOinK hebben samen met de ministeries van SZW en Financiën hard gewerkt aan de compensatieregeling voor de kosten van kinderopvang. Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen hebben de compensatie begin juni op hun rekening gestort gekregen.

Deel dit nieuwsbericht