BMK pleit voor duidelijkheid aan de voorkant over coulance toezicht en handhaving

Als gevolg van uitval door corona en personeelskrapte is het ieder dag een uitdaging om de bezetting goed rond te krijgen en de kwaliteit te leveren die de kinderen en ouders van de kinderopvang gewend zijn. De BMK pleit voor meer duidelijkheid voor houders ‘aan de voorkant’; welke keuzes kunnen kinderopvangorganisaties maken in de praktijk om aan de kwaliteitseisen te voldoen? En waar zit ruimte om de regels coulant toe te passen, zodat we geen groepen hoeven te sluiten, maar desondanks ook voldoende kwaliteit leveren? Hier worden dagelijks gesprekken over gevoerd met SZW, VNG, GGD GHOR en alle veldpartijen in de kinderopvang.

Hoe nu verder?
Dennis Wiersma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beschrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer wat hij op korte termijn samen met de kinderopvangsector gaat doen in de aanpak van werkdruk en personeelstekorten. We wachten nog op de meer concrete uitwerking van het voornemen van de staatssecretaris. Waaronder ook op een aanpak van het GGD-toezicht in de kinderopvang en hoe gemeenten al dan niet gaan handhaven op overtredingen.

Geen kinderopvang is hetzelfde. Een algemene uitspraak over welke keuzes een organisatie wel of niet kan maken, is daarom niet mogelijk. We willen met elkaar aantoonbare en weloverwogen afwegingen maken die de kwaliteit voor ieder kind waarborgen. We willen daarnaast graag meer duidelijkheid met alle partijen scheppen. Over wat die weloverwogen afwegingen kunnen zijn. Over hoe je die inzichtelijk maakt. En óók wanneer we met elkaar besluiten dat kinderopvang niet langer verantwoord is.
In de brief van de staatssecretaris is aangegeven dat kinderopvangorganisaties een plan maken waarin zij aangegeven hoe zij in situaties van personeelstekort handelen. Toezicht en handhaving kunnen dan rekening houden met deze omstandigheden.

Plan van aanpak voor BMK-leden
Op vrijdag 10 december a.s. zullen onze leden alvast twee documenten ontvangen die kunnen helpen bij het opstellen van zo’n plan: een handreiking met stappen en afwegingen en een ‘format’/plan van aanpak.

Deel dit nieuwsbericht