Dit voorjaar stelde het VN-kinderrechtencomité dat Nederland beter in actie moet komen om kinderrechten beter na te leven. ‘Het comité presenteert een flinke lijst aan zorgen en verbeterpunten. Elk land dat het VN-Kinderrechtenverdrag heeft geratificeerd, legt iedere vijf jaar verantwoording af aan het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties over hoe het gaat met de kinderrechten in dat land. Het is de vijfde keer dat het comité met aanbevelingen voor Nederland komt.’

Maatschappelijke kinderopvang is zich bewust van haar verantwoordelijkheid kinderen voor te bereiden op de wereld van morgen. We leren hen al heel jong dat het vanzelfsprekend is om te zorgen voor elkaar, voor de natuur en voor de wereld waarin we wonen. Zodat ze later kunnen bijdragen aan een samenleving waarin mensen omkijken naar elkaar.

Hieronder in het kort de belangrijkste punten:

 • Toeslagenaffaire
  Het VN-comité vindt dat Nederland en het gehele Koninkrijk op een flink aantal punten dringend moeten verbeteren. Zo zijn er grote verschillen tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Ook zijn er regionale verschillen binnen Nederland in de toegang die kinderen en jongeren hebben tot gezondheidszorg, onderwijs, sociale bijstand en jeugdzorg. Het maakt een verschil in welke gemeente een kind woont en dat heeft grote gevolgen voor kinderen in kansarme situaties. Ook het hoge aantal uithuisplaatsingen in Nederland is zorgelijk, waarbij specifiek de toeslagenaffaire wordt genoemd. Schulden mogen geen reden zijn voor uithuisplaatsing, aldus het comité. Kinderen die door de toeslagenaffaire gedupeerd zijn, moeten kunnen rekenen op compensatie en psychosociale hulp.
 • Geweld en digitale kinderrechten
  Nederland moet dringend actie ondernemen om geweld tegen kinderen tegen te gaan, ook online. Het aantal kinderen dat slachtoffer is van mishandeling, misbruik en (seksuele) uitbuiting, is nog altijd schrikbarend hoog. Het VN-comité besteedt speciale aandacht aan digitale kinderrechten, omdat kinderen beter moeten worden beschermd tegen schadelijke content en online risico’s.
 • Klimaat
  Voor het eerst noemt het VN-Kinderrechtencomité in haar aanbevelingen ook de gevolgen van klimaatverandering voor kinderen. De deskundigen zijn bezorgd over het feit dat Nederland het hoogste aantal kinderen met astma door luchtvervuiling heeft in Europa en roept de Nederlandse overheid dringend op om maatregelen te nemen.
 • Asielopvang: Ook heeft het VN-comité zorgen over de wijze waarop Nederland omgaat met kinderen in de asielopvang, in het bijzonder in de noodopvang. Nederland moet kindvriendelijke asielopvang kunnen garanderen en het aantal verhuizingen van kinderen in de asielopvang zo veel mogelijk beperken.

 

Maatschappelijke kinderopvang

Maatschappelijke kinderopvang redeneert vanuit het perspectief en belang van het kind. We nemen de zorgen en visie van kinderen uiterst serieus en onderzoeken samen met hen, wat zij vinden en wat hen kracht geeft. En natuurlijk is het onze verantwoordelijk dat we gezamenlijk de rechten van het kind versterken en waarborgen, en continu alert zijn op dit onderwerp.

 • Gevoel voor rechtvaardigheid en oplossingen
  Kinderen geven om kinderen en de aarde en kunnen van nature niet tegen onrechtvaardigheid. Door gesprekken te voeren als ze zorgen hebben over bijvoorbeeld kinderen in oorloggebieden of de staat van de aarde, bied je ze de ruimte om die zorgen te delen, ze in hun kracht te zetten en samen naar oplossingen te zoeken en wat we samen wél kunnen doen in plaats van machteloos voelen.
 • Een visie op de wereld van morgen
  De huidige generatie ontwikkelt een visie op de toekomst. Een toekomst waarin zorg voor elkaar en de aarde essentieel zullen zijn. De kinderopvang is de eerste minisamenleving ná het gezin waarmee veel kinderen in aanraking komen. De perfecte plek dus om stimulerend voorbeeldgedrag te tonen en competenties te bevorderen, zoals burgerschapscompetenties (kinderen van jongs af aan te leren dat zij inspraak hebben bijvoorbeeld), duurzaamheidscompetenties (hoe ga ik met de wereld om mij heen om) en sociale competenties (hoe zorg ik goed voor mijzelf en voor anderen).

 

Aan de slag!

Een waardevolle activiteit op de BSO

Kinderen hebben volgens het VN-Kinderrechtenverdrag het recht om hun mening te geven over zaken die hen aangaan. Dus laat hen meedenken over het aanpakken van de klimaatcrisis. Het VN-Kinderrechtencomité wil kinderen en jongeren betrekken bij het ontwikkelen van het nieuwe General Comment. Op een speciale website wordt aan de hand van een ‘comic’ uitgelegd wat er in het General Comment staat en worden kinderen en jongeren uitgenodigd om mee te denken. Dit kan tussen van november 2022 tot februari 2023 kop verschillende manieren hun mening geven. Ook worden workshops georganiseerd voor een discussie over kinderrechten en bijvoorbeeld het klimaat.

Denk mee met General Comment nr. 26 over klimaat (kinderrechten.nl)

Lees het hele bericht: VN-comité: Nederland moet dringend werk maken van naleving kinderrechten

Lees ook onze blog over duurzaamheidspedagogiek

Deel dit nieuwsbericht