Afgelopen maand hebben we drie online sessies gehouden voor BMK-leden over de nieuwe afspraken uit de cao Kinderopvang 2020-2021. Doel van de sessies was informatie en een toelichting geven over de bepaalde onderwerpen. Daarnaast was er ruimte om vragen te stellen aan Yasmine Oudriss Kamouni, jurist en beleidsmedewerker BMK, én konden leden met elkaar praktische tips en adviezen delen.

Elke sessie startte met een informatief m.b.t onderwerpen waar de afgelopen periode de meeste vragen in de helpdesk over zijn binnengekomen:

  1. Het levensfasebudget.
  2. De brochure over de niet-groepsgebonden uren.
  3. Stagevergoeding volgens artikel 9.7 van de cao Kinderopvang 2020-2021.
  4. Overgangsregeling peuterspeelzaalwerk.

Na elk onderwerp was er ruimte om vragen te stellen aan de jurist en ook aan elkaar. Op deze manier hebben we ervoor gezorgd dat de sessie interactief en leerzaam was.

Levensfasebudget
Hier bleken veel vragen te zijn over de praktische invulling van het budget. Deelnemers aan de online sessie konden kennis uitwisselen en elkaar zo verder helpen. Vragen die de revue passeerden: wat is een redelijk termijn voor de medewerker om verlof uit het levensfasebudget aan te vragen? Kan de medewerker opgespaard verlof uit dit budget meenemen naar een andere werkgever? Hoe regel je dit als werkgever? De deelnemers gaven aan benieuwd te zijn naar de inrichting van een fonds waar het verlofbudget kan worden ondergebracht. Belangrijke signalen en tips staan uiteraard genoteerd en nemen we mee naar de cao- tafel.

Brochure nog niet klaar
De brochure voor de niet-groepsgebonden uren heeft even op zich laten wachten omdat we de afgelopen maanden heel druk zijn geweest met spoedeisende zaken: de hectiek rondom corona maar ook de uitwerking van het cao akkoord, de overgangsregeling voor peuterspeelzaalmedewerkers en het AVV-proces. We hebben, naar aanleiding van de online sessies met leden, in ieder geval tijdens een overleg met cao partijen aangegeven dat onze leden de brochure graag willen gebruiken. Wordt aan gewerkt dus!

Stagevergoedingen
Artikel 9.7 over de stage-vergoeding is geen nieuw artikel maar is door de nieuwe cao Kinderopvang een ‘zal-bepaling’ geworden, terwijl het voorheen een ‘kan-bepaling’ was. Vragen die gesteld werden: Wat wordt er precies bedoelt met ‘stagedag’, per wanneer gaat de verplichting om de stagevergoeding te betalen in en hoe ga je om met stagiaires om die inmiddels weg zijn? Voor de meeste BMK leden maakt deze afspraak overigens geen verschil; zij betaalden al aan alle stagiaires de stagevergoeding.

Overgangsregeling
Tijdens de online sessies konden we nog niet alle informatie over de overgangsregeling delen omdat we toen nog midden in de uitwerking zaten, en dat zorgde af en toe voor hele cryptische gesprekken. Inmiddels is over de overgangsregeling een nieuwsbericht verschenen. Daarin is te lezen dat peuterspeelzaalorganisaties vanaf 1 augustus 2020 de overstap kunnen maken naar de cao Kinderopvang aan de hand van de afspraken uit de overgangsregeling. Dit kan tot uiterlijk 1 maart 2021.

Corona enzo…
Ook hebben we met elkaar gesproken over veranderingen in de branche en informatie uit de protocollen en factsheets m.b.t. corona. We hebben het bijvoorbeeld gehad over de vervangende werkzaamheden voor medewerkers in risicogroepen. Ook hier konden de deelnemers elkaar verder helpen met praktische tips en schreven wij de knelpunten op zodat we die mee kunnen nemen in onze gesprekken met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer sessies!
Al met al waren het drie hele geslaagde sessies waarin veel informatie is gedeeld met én door leden! Leden gaven ook aan dat zij de sessies als nuttig en praktisch hebben ervaren en zeker voor herhaling vatbaar is, ook in digitale vorm. Dat is natuurlijk leuk om te horen!

Heb je nog vragen over de cao (of over iets anders)? Mail dan naar info@bmko.nl of bel ons op 085-021 8500.

Deel dit nieuwsbericht