De eerste online conferentie van de Landelijke IKC-dag, op 17 september 2021, bleek een groot succes! Voor de achtste maal werd deze landelijke dag georganiseerd door een brede coalitie van samenwerkende partijen. Thema van deze online conferentie was ‘Met een blik op de wereld, het IKC als leerplaats voor het leven’.

Na de opening door dagvoorzitter Job van Velsen (EtuConsult), Ellen Monteban (BMK) en Anneke Risselada PO-Raad) verzorgde Gert Biesta vanuit Schotland een  inspirerende start van de dag. Biesta is  onderwijspedagoog en verbonden aan gerenommeerde buitenlandse universiteiten en schrijver van het boek met de intrigerende titel ‘Het prachtige risico van onderwijs’. Zijn keynote speech ‘Wereldgericht werken in kinderopvang en onderwijs: Een pleidooi voor pedagogiek’ blonk uit in mooie one-liners; ‘Pedagogische kwaliteit daagt kinderen uit en moedigt hen aan om zich te verbinden met de wereld en daarin soevereiniteit te vinden’. En ‘Het is onze gezamenlijke opdracht kinderen te helpen met de wereld in verbinding te komen en te zorgen dat de wereld het niet overneemt’.

Vervolgens konden de deelnemers online ‘binnenwandelen’ bij de deelsessie van hun keuze.  Bijvoorbeeld de deelsessie ‘Zeeuws-Vlaanderen; de beste plek om op te groeien!’ Hoe ver je kunt komen met LEF en MOED! Of de deelsessie ‘Sterke Start’, een sessie over de wijkgerichte samenwerking tussen JGZ en kinderdagverblijven in Almere. En de deelsessie ‘De mogelijkheden van een inclusief kindcentrum’ verzorgd door IKC De Kroevendonk over hoe binnen een kindcentrum inclusief denken en handelen vorm kan krijgen.

Na een korte break startten de masterclasses; een nieuw element van deze 8ste IKC-dag. De masterclasses worden gegeven door experts in hun vakgebied die een verfrissende blik werpen op onderwerpen rond de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. In de masterclass van Stijn van Diemen, ‘Een blik op de wereld vereist een plek in die wereld’ illustreerde Van Diemen aan de hand van een aantal cases en korte oefeningen hoe een strategisch onderwerp als positionering, een tastbare, praktische vorm kan krijgen. Heel boeiend!

Lillian van der Bolt verzorgde een masterclass ‘Het IKC als kansrijke oefenplaats voor zelfsturing en executieve functies’. Doel van de masterclass was te verkennen hoe je met het IKC een rijke context kan bieden waarin kinderen spelenderwijs zelfsturing kunnen ontwikkelen. Kinderen zijn op hun best als ze zichzelf in hun spel en activiteiten kunnen en mogen aansturen!

In de derde masterclass met spreker Annemieke Veen ‘Hoe helpt onderzoek het IKC?’ deelde de kennistafel van PACT de meest recente onderzoeken. De wetenschappers buigen zich over de vraag of de aannames over de meerwaarde van integraal en inclusief werken daadwerkelijk onderbouwd kunnen worden. De praktijkervaringen en de opgebouwde kennis gaan via masterclasses terug naar het veld. Samen met de opleiders stimuleert en faciliteert PACT voor Kindcentra de professionalisering van vakkrachten.

De dag werd afgesloten door Hans Spigt, voorzitter Jeugdzorg Nederland, met een beschouwing/bijdrage waarin hij het belang benadrukt dat de professionals in Jeugdhulp. Kinderopvang en Onderwijs elkaar naadloos en gemakkelijk weten te vinden om vragen en problemen van en met ouders en kinderen te kunnen oppakken en zo nodig extra ondersteuning of hulpverlening te organiseren. Zeker in de eerste levensjaren kan dit in de ontwikkeling van een kind bepalend zijn.

We kijken terug op een heel succesvolle dag en inspirerende primeur! De eerste online IKC-dag maakte duidelijk dat we dankzij een digitale omgeving veel bezoekers kunnen laten participeren in de discussie en in contact kunnen brengen met verrassende inzichten, onderwerpen en met elkaar. ‘Dat je met elkaar als organisaties, deelnemers en sprekers zoveel inspiratie deelt, levert zoveel op voor ons werk en bijdrage aan de wereld’, aldus Job van Velsen.  Het deelnemen aan deelsessies en masterclasses bleek efficiënt en vrijwel rimpelloos te verlopen. Kortom, we kijken terug op een succesvolle en inspirerende online conferentie!

De 8ste Landelijke IKC-dag werd georganiseerd door de PO-Raad, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang, EtuConsult, Sociaal Werk Nederland, Jeugdzorg Nederland en de VNG. In onze optiek vraagt opvoeding collectieve betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Deze coalitie van samenwerkende partijen die we hopen te verbreden, heeft een gezamenlijke opdracht om alle kinderen de kans te geven zich te ontwikkelen!

Deel dit nieuwsbericht