versie 26 april

In deze laatste versie is de laatste bullet aangepast.

Tijdens de schoolsluiting verzorgen scholen naast het afstandsonderwijs ook de noodopvang voor leerlingen in een kwetsbare positie en voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. Kinderopvangorganisaties hebben aangeboden om scholen waar nodig en waar mogelijk te ondersteunen bij de noodopvang omdat er veel signalen klonken dat de noodopvang bij scholen op veel plekken vol zit en organisatorisch een grote uitdaging is.  De BMK, BK en PO-raad hebben daarom samen gewerkt aan een Handreiking samenwerking kinderopvang en onderwijs in noodopvang. De handreiking is afgestemd met de VNG en de ministeries van OCW en SZW.

In de handreiking wordt een aantal uitgangspunten geformuleerd voor de samenwerking. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat er heldere afspraken worden gemaakt over de kosten. Daarnaast wordt verwezen naar goede voorbeelden van regio’s waar kinderopvang en onderwijs al intensief samenwerken in de noodopvang, zoals Amsterdam en Den Haag. Niet alle kinderopvangorganisaties hebben capaciteit beschikbaar voor de ondersteuning van de noodopvang op scholen. De gemeente kan scholen helpen door hen in contact te brengen met kinderopvangorganisaties die wel ruimte hebben.

Heb je ook een goed voorbeeld van samenwerking met partners in de noodopvang en wil je dit delen? Dan horen we dit graag, mail info@bmko.nl

Download de handreiking (versie 26-01-2021) – PDF

Download de handreiking (versie 26-01-2021) WORD met arcering

Deel dit nieuwsbericht