Om de invoering van de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk te monitoren heeft de Directie Kinderopvang van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan Buitenhek Management & Consult gevraagd informatie te verzamelen over de omvorming van het peuterspeelzaalwerk in de periode januari 2018 tot en met mei 2018. Het betreft een vervolgonderzoek op de eerdere onderzoeken naar de
feiten en cijfers rond peuteropvang.

De Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is op 1 januari 2018 van kracht geworden.
In de periode daarvoor konden gemeenten en aanbieders al vooruitlopen op de nieuwe wetgeving en zijn al veel peuterspeelzalen ingeschreven als dagopvanglocaties in het landelijk register kinderopvang (LRK). Dat noemen we ook wel het omvormen van het peuterspeelzaalwerk.

Door die aanpassing in registratie moest het aanbod op die omgevormde peuterspeelzalen al voldoen aan alle kwaliteitseisen voor de dagopvang, bijvoorbeeld wat betreft de inzet van beroepskrachten. En door die omvorming konden gezinnen met aanspraak op kinderopvangtoeslag – met name twee-verdienersgezinnen – ook voor deze voorschoolse voorziening gebruik maken van kinderopvangtoeslag (voor het geregistreerde peuterspeelzaalwerk was de toeslagregeling namelijk niet van toepassing). Gemeenten hebben daar ook hun beleid op moeten aanpassen.

In januari 2017 was in een meerderheid van alle gemeenten het peuterspeelzaalwerk al omgevormd. Slechts 7 gemeenten hebben gekozen voor een latere implementatie door middel van een ‘overgangsperiode’. De peuterspeelzalen waren hier omgezet en geregistreerd als kinderdagverblijf en de gemeente had ook de bekostiging daarop aangepast. Deze rapportage richt zich op de omvorming door gemeenten en aanbieders die eind 2017 nog een geregistreerd aanbod peuterspeelzaalwerk hadden en de omvorming niet eerder hebben ingezet. Op basis van vervolgonderzoek zullen de onderzoeksresultaten eind 2018 worden geactualiseerd.

Het hele onderzoek lees je hier: Facts-Figures-Harmonisatie-juli-2018 van Buitenhek

Deel dit nieuwsbericht