Een aantal spelers in de sector heeft de aanzet gegeven om tot een Kinderopvangraad te komen vanuit een lang gekoesterde wens om kinderopvang als belangrijke voorziening naast onderwijs een stem te geven. Onafhankelijk maar in samenwerking met onderwijs. Op 25 april jl. vond de oprichtingsvergadering plaats van dit nieuwe initiatief. De Kinderopvangraad richt zich op erkenning, herkenning en borging van de waarde van kinderopvang voor kinderen van nul tot dertien jaar. Dat doet dit nieuwe orgaan door onafhankelijk advies te geven over kinderopvang en zo de waarde van kinderopvang te onderbouwen. De kinderopvang is relatief jong in Nederland. De sector is volwassen aan het worden en daar hoort een onafhankelijk adviesorgaan bij.

Een waardevolle toevoeging
Door de waarde van kinderopvang onafhankelijk te onderbouwen draagt de Kinderopvangraad bij aan het streven om kwalitatief hoogstaande en voor iedereen bereikbare kinderopvang te realiseren voor kinderen van nul tot dertien jaar. De Kinderopvangraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan beleidsmakers, politici en andere relevante partijen over het kinderopvangbeleid. De Kinderopvangraad is een waardevolle aanvulling op bestaande partijen en initiatieven in de kinderopvang in Nederland. Het manifest Veranker de unieke expertise van de kinderopvang (2019) en het Kinderopvangakkoord (2023) vormen uitgangspunten van de Kinderopvangraad. Beide stukken hebben een breed draagvlak in de sector.

Samenstelling en werkwijze
De Kinderopvangraad wordt voorgezeten door Peter van Lieshout, psycholoog en filosoof, en in vele werkkringen nauw betrokken (geweest) bij het sociaal domein, bijvoorbeeld als lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De leden van de Kinderopvangraad zijn lid op persoonlijke titel en brengen drie soorten achtergronden mee: een wetenschappelijke achtergrond, een brede maatschappelijke betrokkenheid of een achtergrond in de praktijk van de kinderopvang. Alle leden van de Raad hebben een visie op de maatschappelijke positie waarin de kinderopvang zich bevindt of zou moeten bevinden. Van Lieshout: “De samenstelling van de Raad is heel breed en uniek. Ik ben enorm blij met al deze leden met ieder hun eigen expertise. Samen kunnen we goed onderbouwde adviezen gaan geven.” Leden van de Kinderopvangraad.

Inhoudelijk en onafhankelijk
Om een geloofwaardige rol te spelen moet de onafhankelijkheid van de Raad gegarandeerd zijn. En die is geborgd in de werkwijze. De oprichters houden zich na de oprichting inhoudelijk niet bezig met de activiteiten van de Kinderopvangraad.

Toekomst
De eerste vergadering verliep vol enthousiasme. Van Lieshout: “Ik zie een enorme betrokkenheid. We gaan een werkprogramma maken met de ambitie om met onze adviezen de kinderopvang op inhoud en kwaliteit te versterken.” Meer informatie over de Kinderopvangraad en de raadsleden is beschikbaar op de website: www.kinderopvangraad.nl.

Deel dit nieuwsbericht