De BMK en BK zijn uitgenodigd door de FNV om op 14 september naar het Malieveld te komen om in gesprek te gaan tijdens de stakingsdag die zij organiseren. In onze reactie geven wij het wel belangrijk te vinden met elkaar in gesprek te blijven maar niet in gaan op hun uitnodiging; het Malieveld op 14 september is niet het moment daarvoor.

We hebben de afgelopen maanden uitvoerig en goed met elkaar gesproken. De uitkomst daarvan is dat er sinds 1 juli jl. een nieuwe cao ligt waarin duidelijke aanpassingen zijn doorgevoerd met het oog op werkdrukverlaging. Het betreft effectieve oplossingen die mogelijk zijn binnen de kaders van de cao, uitvoerbaar zijn binnen de bedrijfsvoering van organisaties en op korte termijn effect hebben op de ervaren werkdruk.

Daarnaast hebben we samen met BK en CNV tijdens de bekendmaking van het cao-akkoord, een oproep gestuurd aan minister van SZW, Wouter Koolmees, om met de sector in gesprek te gaan over de regeldruk en de werkdruk die daaruit voortvloeit. Daarop heeft de minister snel gereageerd en de cao-partijen plus de FNV uitgenodigd om in gesprek te gaan over de werkdruk en regeldruk.

Een eerste gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden en we kunnen in ieder geval concluderen dat het ministerie serieus en snel aan de slag is gegaan met onze oproep en inmiddels een aanpak heeft uitgewerkt. Precies om deze reden vinden wij dan ook dat dit de uitgelezen plek is om met elkaar in gesprek te gaan, te zijn en te blijven over werkdruk en regeldruk.

Lees hier de reactie van de BMK aan de FNV

Deel dit nieuwsbericht