Informatiedocument Kinderopvang-COVID 19

Versie: 15 september 2020

Dit document is bedoeld voor houders, eigenaren en managers van kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus en geeft informatie de onderwerpen die binnen de huidige stand van zaken van de coronacrisis relevant zijn voor de kinderopvangsector. Het document is gebaseerd op het “servicedocument funderend onderwijs – Covid 19” van 31 augustus 2020 (Ministerie van OCW), pag. 9 en verder.

Dit informatiedocument is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en het Ministerie van SZW, directie Kinderopvang. Dit document gaat uit van de huidige situatie en wordt geactualiseerd als de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 van kracht is.

Het document zal indien nodig regelmatig aangepast worden met nieuwe of veranderde informatie.

Onderaan het document zijn de veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ) over dit onderwerp  opgenomen.

Download hier het document

Deel dit nieuwsbericht