februari 2022: Het kabinet besluit tot een verbod op loden leidingen op locaties waar kinderen en huurders afhankelijk zijn van gebouweigenaren.

 • Verbod geldt specifiek voor kindlocaties en huurwoningen.
 • Dit verbod zorgt voor een stok achter de deur om deze leidingen te verwijderen bij onder andere kinderopvang en basisscholen.
 • Eerder constateerde de Gezondheidsraad dat kinderen via kraanwater lood binnenkrijgen. Dit heeft serieuze gevolgen voor de gezondheid van met name kinderen onder de 7 jaar.
 • Dit verbod wordt verder uitgewerkt en zal worden opgenomen in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving. De precieze ingangsdatum moet nog worden vastgesteld.

Bron: Rijksoverheid

Wat ging vooraf? Eerder berichten:

mei 2021: Brief minister Ollongren van Binnenlandse Zaken met voorbeelden voor gemeenten om loden leidingen te traceren.

 • Drinkwaterbedrijven zijn verantwoordelijk voor de loden leidingen tot aan de voordeur en hebben de sanering van hun leidingen bijna voltooid. Maar achter de voordeur zijn huiseigenaren verantwoordelijk voor de leidingen.
 • Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil loden leidingen traceren. Daarom heeft zij een brief gestuurd aan alle gemeentes want deze problematiek moeten we gezamenlijk aanpakken, vindt de minister.
 • Met deze brief worden voorbeeldbrieven aangereikt voor gemeentes om hun bewoners te wijzen op de gevaren van loden leidingen en hoe je loden leidingen kunt opsporen en saneren.

februari 2020: Vervang loden leidingen

 • De Gezondheidsraad maakt bekend dat een lage concentratie lood in het drinkwater schadelijker is dan eerder werd gedacht. De raad adviseert het kabinet om huiseigenaren te stimuleren loden waterleidingen in oude woningen te saneren.
 • Advies BMK: controleer de waterleidingen en vervang loden leidingen:
  • Ga na of in de panden waar kinderdagverblijven of bso’s zijn gevestigd, loden waterleidingen aanwezig zijn.
  • Benader de gemeente en vraag na welke panden binnen de gemeentegrenzen loden waterleidingen hebben. Veel gemeenten hebben dit overzicht of zijn bezig dit nu in kaart te brengen.
  • Vanaf 1960 is het gebruik van loden leidingen al verboden. Wees extra alert op panden die gebouwd zijn vóór 1960 en vraag bouwrapporten van de desbetreffende panden bij de eigenaren en de verhurende partijen.
  • Controleer ook de locaties (een bso bijvoorbeeld) die zijn ondergebracht in scholen waar je mee samenwerkt.
  • Neem in je onderzoek gebouwen mee die gerenoveerd zijn en controleer of de leidingen tijdens de renovatie gesaneerd zijn.
Deel dit nieuwsbericht