Vandaag verscheen de Kamerbrief over de extra verhoging maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag 2024. In deze brief informeert minister van Gennip de Tweede Kamer over hoe het amendement van lid Van der Lee (GroenLinks) wordt uitgewerkt.

In combinatie met de reguliere indexering komen de maximum uurprijzen in 2024 uit op:

  • Dagopvang €10,25
  • Buitenschoolse opvang €9,12
  • Gastouderopvang €7,53

Er wordt nu met spoed een wijzigingsbesluit kinderopvangtoeslag opgesteld, deze kan op zijn vroegst medio maart 2024 worden gepubliceerd. Om ouders zo snel mogelijk de hogere voorschotten voor 2024 te laten ontvangen, heeft de minister van SZW aan Dienst Toeslagen gevraagd om te anticiperen op de totstandkoming van het wijzigingsbesluit. Dienst Toeslagen heeft zich extra ingespannen om deze aanpassing alsnog te laten meelopen in de jaarlijkse verhoging, zodat ouders hier zo spoedig mogelijk over kunnen beschikken. Ouders zullen hierdoor al eind december de hogere voorschotten voor januari ontvangen.

De extra verhoging kan de netto kosten van kinderopvang voor ouders flink verlagen, met name voor ouders met lage inkomens. Een hogere maximum uurprijs moet niet leiden tot een hoger uurtarief voor ouders. Op 14 december aanstaande vindt er een bestuurlijk overleg plaats tussen de sector kinderopvang en de minister waarin hier verder over wordt gesproken.

Meer informatie? Download hier de volledige Kamerbrief.

Deel dit nieuwsbericht