Noodopvang in de avond, nacht en het weekend  stopt met ingang van 1 juli

In de Kamerbrief van 24 juni gaat minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in op de 24-uurs noodopvang binnen de kinderopvang. De minister gaat deze 24-uurs noodopvang ‘afschalen’ per 1 juli. Reden is dat er maar zeer beperkt gebruik van wordt gemaakt. ‘Bovendien kunnen ouders een beroep doen op de opvang die in avond, nacht en weekend regulier geboden wordt door bijvoorbeeld gastouders’, schrijft de minister.

De minister wil voorkomen dat personeel in de kinderopvang onnodig wordt ingezet en anticipeert hiermee op de mogelijkheid dat er in de toekomst een beroep kan worden gedaan op onze medewerkers indien dit onverhoopt weer nodig is. Ook meldt de minister dat er samen met branchepartijen en VNG afspraken zijn gemaakt over het in stand houden van de infrastructuur*. Daarnaast gaat het ministerie en branchepartijen gezamenlijk kijken welke lessen er geleerd kunnen worden uit de afgelopen periode, schrijft de minister.

De minister besluit met een dankbetuiging aan o.a. de kinderopvang: ‘Vanaf het moment van sluiting van basisscholen en kinderopvang is er hard gewerkt door de kinderopvangsector, basisscholen en gemeenten om noodopvang te bieden. Pedagogisch medewerkers, leerkrachten en gemeenteambtenaren hebben zich dagelijks met hart voor de zaak ingezet om ervoor te zorgen dat de noodopvang beschikbaar en van goede kwaliteit was. Daarom wil ik, mede namens de staatssecretaris van SZW, mijn grote dank uitspreken voor al het verzette werk. Dankzij de inspanningen van deze beroepsgroepen konden mensen in cruciale sectoren en vitale processen hun werk voortzetten en dat is van grote waarde. ‘

*Hiermee wordt bedoeld dat met de bestaande netwerken de infrastructuur weer snel kan worden opgezet.
Deel dit nieuwsbericht