De kinderopvangorganisatie biedt zich actief aan als pilot regio om, zodra het nieuwe kabinet geformeerd is, van start te gaan met gratis kinderopvang. Zij pleit voor twee dagen per week gratis opvang voor álle kinderen tot en met 12 jaar. Of ouders nu werken of niet. Rianne Vons, directeur van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen: “Iedereen heeft wel gemerkt hoe ingewikkeld het huidige kinderopvangsysteem is. Zie alleen al de kinderopvangtoeslagaffaire. Dat moeten we niet meer willen. Het liefst zie ik de opvang van kinderen tot twaalf jaar twee dagen per week gratis. En als dat écht niet kan, dan een veel eenvoudiger systeem.” Ook de twee andere kinderopvangorganisaties in Zeeland, Kibeo op de Bevelanden en Schouwen-Duiveland en KOW op Walcheren pleiten voor een ander eenvoudiger systeem.

‘Geef ons maar een pilot!’

In de regio en in het bijzonder in de grensstreek is het peuteronderwijs al (voor een deel) gratis. De peuterklassen, hier startgroepen genoemd, zitten bewust vaak ook al in hetzelfde gebouw als de school. Zodat de overgang van peuterklas naar groep 1 niet zo groot is. Dit allemaal om de concurrentie met Vlaanderen aan te gaan. Daar kunnen kinderen vanaf 2,5 jaar gratis naar school (wat in veel meer Europese landen het geval is). Ook het onderwijs in de regio merkt dat de samenwerking zijn vruchten afwerpt. Zo merkt Gerard Langeraert, die sinds de grote bestuursfusie binnen het Zeeuws-Vlaamse onderwijs de leiding heeft over het bestuur van Elevantio. Hij ziet grote voordelen van een lage drempel tussen de opvang en school: “Voor jonge kinderen die met een taalachterstand kampen is de basis die de opvang in de eerste vier jaar legt, zó belangrijk. Als het kind in groep één al met een achterstand begint, dan krijg je dat eigenlijk niet meer ingehaald.” Gerard daagt het nieuwe kabinet uit om maar te komen kijken en de regio als voorbeeld te laten dienen. ‘Het programma ligt klaar, geef ons maar een pilot’.

Maatschappelijk initiatief van een maatschappelijke lidorganisatie

De BMK is blij met het initiatief en trots dat een BMK lid van het eerste uur haar maatschappelijke rol op deze manier nog meer inhoud wil geven. Zoals bekend zien wij in kosteloze kinderopvang voor ouders (voor het gemak: gratis kinderopvang) de toekomst.   Alles over de BMK en haar toekomstvisie lees je op onze website De kinderopvang van de Toekomst.

Bronnen: Omroep Zeeland en Go RTV.nl 

Deel dit nieuwsbericht