Lerend netwerk “Met andere ogen”

Meld je aan (voor 15 september) als inspiratieregio/gemeente en werk samen voor de ontwikkelkansen van kinderen en jongeren!

Alle kinderen en jongeren in Nederland optimale ontwikkelkansen bieden, daar maakt de Coalitie onderwijs-jeugd-zorg zich sterk voor. De aansluiting tussen onderwijs, kinderopvang, (jeugd)gezondheidszorg en jeugdhulp kan en moet beter. Het doel van de aanpak Met Andere Ogen is om samen met lokale onderwijs-jeugd-zorg en gemeenten al doende lerend te ontdekken en doen wat echt werkt. De Coalitie, waarover wij eerder hebben bericht, heeft de krachten gebundeld in een lerend netwerk. Een beweging om de samenwerking tussen (passend) onderwijs, kinderopvang, (jeugd)gezondheidszorg en hulp te verbeteren, zodat ontwikkelkansen van kinderen verbeteren.

Onderdeel van deze lerende aanpak zijn samenwerkingsverbanden in “inspiratieregio’s/gemeenten”. Op dit moment wordt gezocht naar 10 regio’s of gemeenten met lef én uitvoeringskracht die in de praktijk al aan de slag zijn met het verbinden van onderwijs, kinderopvang, (jeugd)zorg en jeugdhulp. Initiatiefnemers die zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau tijd en ruimte willen maken om te leren en te inspireren zijn van harte welkom.

Meld je aan als inspiratieregio/gemeente!
Gemeenten en/of regio’s die willen meedoen hebben tot 15 september de tijd om zich aan te melden. De hoofdvraag in je aanmelding is: Wat wil je leren, wat heb je nodig en wat kom je brengen?

De samenwerkingsvorm kan qua grootte uiteraard variëren; van één gemeente met verschillende partners tot bijvoorbeeld een regio gemeenten die samenwerken met partners. Voor uitgebreidere criteria en benodigde informatie voor aanmelding, zie toegevoegd document.

Meedoen als aandeelhouder
Zit je nog niet in een samenwerking, maar ben je wel heel geïnteresseerd in wat er zoal gebeurt en ontwikkeld wordt? Heeft jouw organisatie een goed werkend voorbeeld dat zich richt op enige vorm van samenwerking, maar voldoet dat niet aan de criteria van een inspriatieregio? Wil je graag actief kennis vanuit de kinderopvang delen met andere kinderopvang en niet-kinderopvang organisaties? Ook dan ben je welkom!

Je kunt je dan aanmelden als aandeelhouder (of stakeholder). De geleerde kennis en kunde wordt dan ook met jou gedeeld en je levert een bijdrage aan het gehele lerende netwerk.

Meer informatie
Lees de informatie over de aanmeldprocedure. Of neem een kijkje op de nieuwe site van de coalitie.

Heb je vragen?
Mail naar metandereogen@onderwijsjeugd.nl

Deel dit nieuwsbericht