Deze week heeft minister Koolmees schriftelijk gereageerd op de brief die BK, BMK en CNV gestuurd hebben tegelijkertijd met het bekend maken van het nieuwe cao-akkoord voor de kinderopvangsector. De drie partijen zijn erg blij dat de minister zo snel reageert, de kwestie serieus neemt en toezegt direct na de vakantie een afspraak in te laten plannen met betrokkenen en GGD GHOR.

De kernboodschap van de brief die de drie partijen naar de minister hebben gestuurd is dat een belangrijk deel van de ervaren werkdruk in de kinderopvang voortkomt uit regeldruk, voornamelijk als gevolg van de strenge kwaliteitseisen die de Wet IKK met zich mee heeft gebracht. In de komende periode staat de wetsevaluatie op het programma bij het Ministerie van SZW. De minister geeft aan de werkdruk-kwestie mee te willen nemen bij deze evaluatie.

Strenge eisen aan evaluatie

De cao-partijen vinden het belangrijk om te benadrukken dat het meenemen van de werkdruk in de evaluatie van de Wet IKK hoge eisen stelt aan de evaluatie. Hierbij is het van belang dat er in de evaluatie oog is voor de doelen van het destijds gesloten convenant, de wijze waarop dit in de wet is vastgelegd en de wijze waarop er toezicht wordt gehouden door de GGD. Daarnaast is het van groot belang dat er ook gekeken wordt naar wat dit vervolgens betekent voor het bereiken van de doelen van de Wet IKK en wat de gevolgen voor de werkdruk in de praktijk zijn.
Een belangrijk onderdeel van de reactie van de minister is dat hij aangeeft graag de sector intensief te betrekken op dit onderdeel. Vanzelfsprekend krijgen de professionals werkend in de kinderopvang hierbij ook een rol. Wij gaan er als partijen voor zorgen dat we in gezamenlijk de issues in de kinderopvang aanpakken zodat de sector een aantrekkelijke sector wordt en blijft om in te werken

Kansen voor de toekomst

Eerder deze week heeft ook ABN Amro een rapport gepubliceerd, waaruit blijkt dat er nog veel vacatures in de kinderopvang zijn, met alle gevolgen van dien. Vandaar dat de partijen ook een nieuw kabinet verzoeken acties te ontplooien om het tekort aan medewerkers op te lossen; samen met de sector. De werkgeversorganisaties BK en BMK, samen met de werknemersorganisatie CNV, vinden het vooral belangrijk dat de kinderopvang nu en in de toekomst een aantrekkelijke sector is. De branches en bonden werken samen in de campagne ‘Kinderopvang, dankzij jou’ en verkennen samen met het ministerie de mogelijkheden om de sector nóg aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld door werken en leren te combineren en opleidingen (MBO, HBO en Associate Degree) meer te promoten.

Lees hier onze brief aan de Minister en het antwoord van Minister Koolmees en het cao-akkoord 2021-2022.

Deel dit nieuwsbericht