versie 22 juni

Het ministerie van SZW heeft weer een nieuwe versie van het protocol kinderopvang gepubliceerd. De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Het RIVM heeft een nieuwe richtlijn opgesteld voor kinderen van 0 – 4 jaar en kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool met neusverkoudheid. Zij mogen onder voorwaarden wel naar de opvang.
  • Zwangeren na de 28e week voeren alleen werkzaamheden uit waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen te houden. Onder die voorwaarde mogen ze dus wel op de groep werken.

Download het protocol gastouderopvang

Deel dit nieuwsbericht