De nieuwe integrale tekst van de gewijzigde Cao Kinderopvang 2023-2024 is rond.

Zoals aangekondigd in de eerdere cao Kinderopvang 2023-2024 heeft BMK samen met de andere cao-partijen alle overige inhoudelijke onderwerpen verder besproken en uitgewerkt.

In de gewijzigde versie zijn alle inhoudelijke afspraken die door het OAK gemaakt zijn verwerkt. Het gaat om tekstuele en technische aanpassingen die kostenneutraal zijn. Alle wijzigingen vallen binnen het door jullie eerder gegeven mandaat. Het bestuur heeft de gewijzigde versie geaccordeerd. Het huidige cao-traject is bij deze afgerond.

Download:
– nieuwe, integrale tekst van de gewijzigde Cao Kinderopvang 2023-2024 (schone tekst).
tekst met ‘wijzigingen bijhouden’
– een overzicht met alle tekstaanpassingen 

Deel dit nieuwsbericht