Vanaf vrijdag 24 december is er weer een nieuwe versie van het protocol Kinderopvang en corona beschikbaar.
De belangrijkste wijzigingen in het protocol zijn:

• Bij het quarantainebeleid wordt er géén onderscheid meer gemaakt in immuniteit. Alle huisgenoten (categorie 1) of nauwe contacten (categorie 2) van iemand die positief test op corona gaan in quarantaine.
(Nauwe) contacten binnen de kinderopvang (of op school) vallen hier niet onder. Een kind of medewerker hoeft dan niet in quarantaine, tenzij de GGD anders aangeeft. Dit geldt wel voor nauwe contacten in de privésfeer, dus ook als een kind buiten de opvang (nauw) contact heeft met een positief getest kind.
• Voor mensen die positief op corona testen, maar asymptomatisch zijn, is de isolatieperiode verlengd van 5 naar 7 dagen.

Download het protocol met wijzigingen

Download het protocol (schoon)

Dit komt voort uit het gewijzigde protocol bron- en contactonderzoek (BCO) van het RIVM n.a.v. het 135e advies van het OMT:
Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 | LCI richtlijnen (rivm.nl)
Advies VWS nav OMT 135 met aanpassing | Brief | Rijksoverheid.nl

Overige informatie:
Kijk voor de meest actuele informatie en maatregelen omtrent corona op Corona en kinderopvang | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Deel dit nieuwsbericht