Per 1 juni 2024 beoordeelt DUO de aanvragen voor de beroepen in de kinderopvang op basis van een buitenlandse opleiding, volgens een nieuwe werkwijze.

 1. Uitgaan van kwalificaties Nederlandse opleidingen: er wordt uitgegaan en vergeleken met Nederlandse opleidingen die kwalificeren voor de beroepen in de kinderopvang.
  Bij de oude werkwijze werd er gekeken en vastgehouden aan de kwalificaties en bevoegdheden uit het land van diplomering.
  Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met Regeling Wet kinderopvang en de Cao Kinderopvang.
 2. Erkenning voor gehele dagopvang of Bso: in plaats van erkenningen voor deelgroepen binnen de dagopvang of buitenschoolse opvang, geeft DUO nu alleen nog maar erkenningen af voor de gehele dagopvang (0-4 jaar) of de gehele bso (4-12 jaar).
 3. Een kwalificatie voor de dagopvang leidt tevens tot erkenning voor de Bso en gastouder.
 4. Meertalige kinderopvang: DUO kan per 1 juni 2024 in de beschikking opnemen dat iemand naast een kwalificerende opleiding voor de kinderopvang, ook een mbo of hbo-opleiding heeft gevolgd in de Engelse, Franse of Duitse voertaal.
 5. Het is verder aan het bevoegd gezag en de GGD om te beoordelen of daarmee aan de taaleis voor de meertalige kinderopvang is voldaan.
  Waar mogelijk verifieert DUO of het diploma daadwerkelijk is behaald.

 

Deel dit nieuwsbericht