26 januari 2022

 Dinsdag 25 januari heeft het kabinet tijdens de persconferentie aangekondigd dat de quarantaineregels wijzigen.

Onderstaande wijzigingen in het quarantainebeleid zijn per direct van kracht:

Het quarantaineadvies voor kinderen komt te vervallen

 • Kinderen van 0 – 18 jaar hoeven niet in quarantaine als zij een huisgenoot (categorie 1) of nauw contact (categorie 2) zijn van iemand die positief getest is op Covid-19. Voor deze kinderen geldt wel het advies om geen contact te hebben met kwetsbare personen gedurende 10 dagen nadat zij in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon.
 • Daarbij geldt voor kinderen van 0-4 jaar als zij een huisgenoot of nauw contact zijn van iemand die positief is getest op Covid-19, en zij zelf (milde) klachten hebben, het advies om te testen.
 • Voor kinderen van 4-12 die naar de BSO gaan blijven de huidige regels gelden dat zij met (milde) klachten thuisblijven en een (zelf)test doen.
 • Kinderen die zelf positief testen gaan minimaal 7 dagen in thuisquarantaine.

Uitzondering quarantaineadvies beroepen

 • Eerder heeft het kabinet al bekend gemaakt dat de volgende groepen volwassenen (zonder klachten) zijn uitgezonderd van quarantaine:
  • Personen die langer dan een week geleden hun booster vaccinatie hebben gekregen;
  • Personen die minder dan 8 weken geleden positief zijn getest op corona (en inmiddels genezen);
  • Personen die na 1 januari positief zijn getest op corona (en inmiddels genezen).
 • Voor kinderopvangmedewerkers zonder klachten die niet onder deze uitzonderingen vallen kunnen werkgevers en werknemers samen een uitzondering maken als dit essentieel is voor de continuïteit van de opvang. Denk daarbij aan situaties waarbij er geen vervanger beschikbaar is en groepen anders gesloten moeten worden.
 • Werkgevers en werknemers maken samen afspraken welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn in hun specifieke situatie. Aan welke voorwaarden werkgevers en werknemers moeten voldoen en voor het maken van deze afspraken is meer informatie beschikbaar op de pagina van de Rijksoverheid: Quarantaine en werknemers in essentiële bedrijfsprocessen | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Via de Quarantaine Check COVID-19 | Rijksoverheid.nl kunt u per situatie nagaan of er een quarantaineadvies geldt.

Protocol kinderopvang
Bovenstaande wijzigingen verwerkt het RIVM in de richtlijnen. Omdat het ‘protocol kinderopvang’ een vertaling is van de richtlijnen van het RIVM, wordt de nieuwe versie van het protocol in de loop van deze week gepubliceerd als het RIVM de wijzigingen heeft verwerkt.

Overige informatie
Kijk voor de meest actuele informatie en maatregelen over corona op Corona en kinderopvang | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Algemene informatie over de sector vindt u op Kinderopvang | Rijksoverheid.nl 

Deel dit nieuwsbericht