De kinderopvang staat door economische ontwikkelingen voor grote uitdagingen. Om kinderopvangorganisaties hierbij te helpen, heeft het Waarborgfonds Kinderopvang & Kenniscentrum Ruimte-OK een overzicht gemaakt van diverse ondersteuningsmogelijkheden die zij bieden. Ondersteuning die bijdraagt aan inzicht en zorgt dat organisaties kunnen sturen op een optimale bedrijfsvoering

BEDRIJFSVOERING IN 2023

De economische ontwikkelingen brengen grote uitdagingen met zich mee voor gezinnen en ondernemingen. Ook de sector Kinderopvang krijgt hiermee te maken. De energielasten stijgen, de personele lasten nemen al geruime tijd toe en zullen in 2023 verder stijgen. Huren kunnen geïndexeerd worden en er mag verwacht worden dat het aantal debiteuren zal toenemen.

Dit alles met de wetenschap dat de tarieven voor de kinderopvangtoeslagen met 5,58% toenemen, wat de stijging van de kosten niet opvangt. Hoe ga je hier als organisatie mee om? Hoe stuur je op de stijging van de lasten? Hoe kom je tot een goede uurprijs? Allemaal vragen waar kinderopvangorganisaties een antwoord op moeten gaan geven.

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang helpt je daarbij. Zij hebben diverse ondersteuningsmogelijkheden die bijdragen aan inzicht en zorgen dat je kunt sturen op een optimale bedrijfsvoering. In dit nieuwsbericht nemen zij je mee in een aantal van deze ondersteuningsmogelijkheden.

 

Sturen op je exploitatie

Om te kunnen sturen op je exploitatie heb je inzicht nodig in de kosten en baten. Hieronder vind je een paar handige tools waarmee je dat inzicht krijgt en waardoor je keuzes kunt maken en sturen op een verantwoorde exploitatie.

 

Benchmarktool “Mijn Kostprijs”

Deze digitale tool geeft antwoord op de vraag: hoeveel kost het jou als ondernemer om één uur kinderopvang te bieden? De kengetallen die de tool automatisch berekend, kun je vergelijken met de deelnemersgroep. Hierdoor zie je waar jouw kosten afwijken van die van anderen. Het maakt het mogelijk te sturen op onderdelen van jouw kostprijs en de bedrijfsvoering daarmee te optimaliseren. Uiteraard geldt hierbij dat alles anoniem is en niet herleidbaar is naar een individuele kinderopvangorganisatie. Vraag nu alvast een gebruikersaccount aan en ontvang bericht zodra de tool beschikbaar is. Heb je al een gebruikersaccount? Dan ontvang je automatisch bericht wanneer je aan de slag kan! >> Meer informatie over de tool

 

Sturen op je energieverbruik
De stijgende energiekosten dwingen je om goed te sturen op het verbruik. Het startpakket ‘Energiebesparing’ helpt je hierbij op weg. In het startpakket zit een handige tool waarmee je inzicht krijgt in je energieverbruik. Je kunt de locaties onderling vergelijken en bepalen op welke locatie(s) de grootste winst valt te behalen. Met het stappenplan, de tiplijsten en de checklist ga je vervolgens aan de slag om direct energie te besparen. Wellicht is dit ook het juiste moment om te investeren in duurzame energie, denk aan zonnepanelen. Investeren kan uit eigen middelen, maar ook middels financiering. Hoe pak je dit aan? Abonnees kunnen kosteloos sparren met experts van het Waarborgfonds. Stuur een e-mail met je vraag en ze nemen contact met je op. >> Direct naar het startpakket

 

Webinar | Op weg naar een uurprijs voor 2023!
Hoe bepaal je de uurprijs die past bij jouw organisatie? Waar moet je rekening mee houden? En welke economische en strategische afwegingen maak je? In dit webinar krijg je antwoord op deze vragen en meer. Je leert ook hoe je het adviestraject met de oudercommissie doorloopt zonder weerstand, omdat je het nieuwe tarief kunt verantwoorden. Het webinar richt zich op ondernemers van kleinschalige kinderopvangorganisaties, waardoor er onderling veel herkenning is. >> Meer informatie en aanmelden

 

Stel in 5 stappen je eigen begroting samen
Het jaarlijks samenstellen van een begroting is belangrijk om inzicht te hebben in de financiële voortgang van de organisatie. Daarnaast biedt een begroting onderbouwing voor het prijsbeleid. Voor kinderopvangorganisaties hebben ze een model ontwikkeld waarmee de begroting in vijf eenvoudige stappen samengesteld wordt. Het is helder en duidelijk opgezet en geeft direct inzicht. Het model wordt aangeboden in combinatie met een handleiding en een webinar waarin elke stap wordt toegelicht.  >> Naar het begrotingsmodel

 

Prognose- en kasstroommodel voorzien van update
Als ondernemer kun je jezelf soms afvragen: Kan ik mijn rekeningen straks nog wel betalen? Met dit model kun je anticiperen op financiële wijzigingen en bewaken dat je niet in betalingsproblemen komt. Wij hebben het meeste werk al voor je gedaan. Je hoeft alleen de basisgegevens nog zelf in te vullen. In het 2-stappenplan krijg je uitleg over hoe je dit precies doet. Na het invullen van jouw gegevens, ontvang je het model met het stappenplan direct in je mail. Blijf ook financieel op koers!
>> Model en stappenplan aanvragen

 

Beperk de belangrijkste risico’s op het gebied van bedrijfsvoering
Voor het waarborgen van de continuïteit van je bedrijf is het van groot belang dat je op risico’s bent voorbereid. Dit wordt ook wel een goed ‘risicomanagement’ genoemd. Met behulp van dit 4-stappenplan breng je de belangrijkste risico’s op het gebied van bedrijfsvoering binnen de kinderopvang in kaart en bepaal je hoe je de impact ervan voor jouw organisatie kunt beperken. Bij dit stappenplan hoort het risicobeheermodel. >> Model en stappenplan aanvragen

 

Financiële buffer voor in zwaardere tijden
De financiële buffer zorgt voor een hoger weerstandsvermogen. Eenvoudig gezegd: er is een financiële buffer beschikbaar, in de vorm van bijvoorbeeld (spaar)geld, om de kosten van onvoorziene omstandigheden op te vangen. Hierdoor is er (meer) tijd om het probleem op te lossen en komt de onderneming niet in betalingsproblemen. Na het lezen van de handreiking weet je hoe je kunt bepalen hoeveel buffervermogen je moet aanhouden om de financiële gevolgen van calamiteiten tijdelijk te kunnen opvangen. >> Handreiking aanvragen

 

Sturen door kennisdeling

Waarborgfonds & kenniscentrum Kinderopvang faciliteert organisaties door ze met elkaar in gesprek te laten gaan over de opgaven en hoe collega-organisaties daarmee omgaan. De bijeenkomsten zijn gericht op het uitwisselen van kennis, ervaringen en inzichten.

Kennisgroepen ondernemers kleinschalige kinderopvangorganisaties
Deze kennisgroepen bieden een platform voor deze groep ondernemers om met elkaar te sparren en ideeën uit te wisselen over uiteenlopende situaties direct uit de praktijk. Daar waar juist deze ondernemers aangeven een sparringpartner te missen, brengt de kennisgroep hen samen. De deelnemers ontwikkelen zich op professioneel vlak, als ondernemer en met de organisatie. Ook is er ruimte voor persoonlijke groei. Veiligheid en vertrouwen zijn dan ook één van de kernwaarden binnen de groep. >> Meer informatie

 

Netwerkkring Controllers in de Kinderopvang
Vier keer per jaar komen groepen controllers van kinderopvangorganisaties bij elkaar om kennis uit te wisselen. Onderwerpen die op de agenda staan betreffen thema’s rondom de bedrijfsvoering, financiële administratie en management-informatie, zoals: de omzetontwikkeling, kostenaspecten als lonen en huisvesting, externe ontwikkelingen (zoals corona) en begroting- en verslaggevingszaken. Heb jij als controller in de kinderopvang ook behoefte aan een vast netwerk waarmee je op structurele basis samenkomt om te sparren? >> Kijk hier voor meer informatie

 

Heb je andere ondersteuning nodig? Neem contact op met het Waarborgfonds via info@waarborgfonds.nl of bel 085-130 56 83. Ze helpen graag.

 

Deel dit nieuwsbericht