Raadpleging: omgaan met kinderarmoede in de kinderopvang

Eén op de dertien kinderen in Nederland groeit op in armoede. Professionals in de gastouder- en kinderopvang hebben regelmatig te maken met armoedeproblematiek. Professionals uit de kinderopvang kunnen veel voor gezinnen in armoede betekenen. De vraag is welke handvatten professionals nodig hebben om dit taaie vraagstuk effectief aan te pakken.

In opdracht van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid ontwikkelen we daarom dit schooljaar (2023-2024) samen met professionals, ouders en deskundigen een handreiking over het omgaan met kinderarmoede in de kinderopvang. Dit is een vervolg op de handreiking voor het omgaan met armoede op scholen (po, vo, mbo), in het sociaal domein en in de jeugdgezondheid.
Download de Handreiking voor het omgaan met armoede op scholen

De handreiking omgaan met armoede in de kinderopvang baseren we op bestaande goede praktijken én input van professionals uit de kinderopvang en ervaringsdeskundigen.
Met dit bericht willen we je vragen om je ervaringen op dit thema met ons te delen, als input voor de handreiking. De vragenlijst duurt ongeveer 15-20 minuten .
Ga naar de vragenlijst

Invullen kan tot 22 september!

Bij voorbaat dank.

Annelies Kassenberg Hanzehogeschool Groningen
Mariëtte Lusse Hogeschool Rotterdam
Maryse Broek BMK

Deel dit nieuwsbericht