De komende vijf jaar zijn er 32.000 extra medewerkers nodig in kinderopvang. Dat blijkt uit de verkenning van ontwikkelingen en trends in Nederland en het effect op de kinderopvangbranche van Kinderopvang werkt! Vooruitkijkend naar 2031 zijn dat er 50.000.

De verkenning schetst een beeld van ontwikkelingen op gebied van: economie, arbeidsmarkt, politiek, klimaat, technologie, demografie en samenleving. Daarna volgt de nieuwste arbeidsmarktprognose.

Vraag naar kinderopvang stijgt

Uit de prognose blijkt dat er de komende vijf jaar 32.000 extra medewerkers nodig zijn. 9.000 extra medewerkers door een toename van het aantal baby’s. 23.000 extra medewerkers door het nieuwe beleid in het coalitieakkoord. Van 2028 tot eind 2031 verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ook een groei van het aantal nieuwgeboren kinderen. Ook van die groep zullen ouders vaker kiezen voor kinderopvang, omdat kinderopvang voor werkende ouders bijna gratis wordt. In totaal zullen er eind 2031 ongeveer 50.000 extra medewerkers nodig zijn.

Stijging studenten

Er worden meer studenten opgeleid voor kinderopvang. Vooral met een mbo-opleiding niveau 4. Ondanks dat de kans op werk erg goed is volgens Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is het aantal studenten met een mbo-opleiding niveau 3 helaas afgenomen.

Deze verkenning laat ook zien dat alleen inzetten op het meer opleiden van werknemers onvoldoende effect heeft. In 2020 haalde 4850 leerlingen een diploma pedagogisch medewerker 3 of 4. Voor 2022 verwachten we dat 5.500 leerlingen een diploma halen. Het grootste deel gaat binnen een jaar na het behalen van het diploma werken in zorg en welzijn, voor beroepsopleidende leerlweg (bol) is dat 84% en voor beroepsbegeleidende leerweg (bbl) is 93%. Een klein deel studeert verder of gaat werken in een andere sector (bijvoorbeeld onderwijs). De instroom vanuit het hbo is kleiner. Van de 133.000 gediplomeerden met een nieuwe kwalificatie pedagogiek of social work, zijn er 8.300 werkzaam in kinderopvang. Kinderopvang werkt! pakt het personeelstekort aan door mensen te interesseren, te vinden en te binden voor de kinderopvang.

Download het onderzoek

Lees het hele bericht op Kinderopvang-werkt!

 

Deel dit nieuwsbericht