Sinds 1 augustus 2020 valt het peuterspeelzaalwerk onder de cao Kinderopvang en niet meer onder de cao Sociaal Werk. In een eerder nieuwsbericht lieten wij al weten dat beide cao’s tussentijds zijn gewijzigd in verband met deze overgang. De minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft de gewijzigde cao’s, inclusief de daarin opgenomen overgangsregeling, algemeen verbindend verklaard (avv). Dat houdt in dat de cao-afspraken van toepassing zijn op alle werkgevers en werknemers. De avv-besluiten zijn gepubliceerd in de Staatscourant, wat betekent dat de avv sinds 29 september is ingegaan.

Lees het het avv-besluit cao Kinderopvang en het avv-besluit cao Sociaal Werk.

Veelgestelde vragen Overgangsregeling Peuterspeelzaalwerk

Deel dit nieuwsbericht