Het personeelstekort in de kinderopvang zorgt voor (werk)druk op de werkvloer. Er is behoefte aan oplossingen die snel kunnen worden toegepast en grote betrokkenheid en bereidheid vanuit de sector om gezamenlijk oplossingen te bedenken en met elkaar te delen.

De hamvraag is: kunnen we – binnen bestaande wet- en regelgeving – korte termijn oplossingen vinden die de druk op het personeel verlichten en óók de kwaliteit en veiligheid waarborgen? Hoe gaan grote en kleine organisaties om met deze uitdaging? En zijn er nog best practices en voorbeelden om te delen met elkaar?             

In februari hebben de sectorpartijen (BK, BMK, BVOK, FNV, CNV, PPINK) tijdens een bijeenkomst hierover gesproken met pedagogisch (beleids)medewerkers, locatiemanagers en ondernemers.  Het ministerie SZW heeft hierin een faciliterende rol gehad en was aanwezig om alle tips uit de praktijk te horen.

Er zijn praktische tips en ideeën opgehaald die kunnen bijdragen aan het verlagen van de werkdruk en bij het vinden/behouden van personeel. Tips vanuit de werkvloer, niet alleen voor houders maar juist ook bedoeld voor de medewerkers zelf, die hier een verschil in kunnen maken. In totaal hebben we 3 thema’s besproken, die ieder een ‘top 3’ heeft opgeleverd. In totaal dus alvast 9 tips om te delen!

Hoe voorkomen we dat taken ten koste van kinderen gaan? Tips:

  • Medewerkers zelf vragen om ideeën, autonomie geven, taken verdelen in het team naar wat men leuk vindt om te doen.
  • Kijk goed naar wat minimaal moet (wettelijk kader) => maak dit concreet en werkbaar, vaak zijn we geneigd meer te doen dan wat noodzakelijk is.
  • Zet het kind op 1! Maak keuzes in hoe je communiceert richting ouders bijv. foto’s nemen i.p.v. een schriftelijke overdracht of wat je wel of niet (meer) voor ouders organiseert bijv. wel/geen fotograaf op KO uitnodigen. Leg dit ook goed aan de ouders uit.

2. Hoe zorgen we voor meer flexibiliteit binnen de organisatie? Tips:

  • Externe partijen of andere disciplines inzetten, denk aan: grootouders / vrijwilligers, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en sportstudenten
  • Gebruik andere werkvormen –> intervisies i.p.v. team vergaderingen, wandelen, praten over flexibiliteit, hackathon + makathon[1]
  • Inzet groepshulp / stagiaires – niveau 2

3. Hoe zorgen we voor meer waardering van de professionaliteit? Tips:

  • Imago versterken => pedagogisch professionals in plaats van “medewerkers” => hier zelf in geloven en uitdragen. Persoonlijke benadering is belangrijk
  • Meer positieve berichten over kinderopvang in de media. Niet alleen over werkstress praten maar dat het vooral ook heel leuk is om in deze sector te werken.
  • Organisatie => medewerkers maar ook stagiairs goed begeleiden en ondersteunen. Laat merken dat ze onderdeel uitmaken van een team van professionals.

[1] Bij een makathon komen mensen uit verschillende vakgebieden bij elkaar om na te denken over slimme oplossingen voor een bepaalde uitdaging of kans.

Deel dit nieuwsbericht