Personeelstekort op de arbeidsmarkttekort kinderopvang: wat doet de branche?

Het arbeidsmarktplatform kinderopvang waar de BMK aan deelneemt, heeft het FCB gevraagd om een verdiepend onderzoek uit te voeren naar de oorzaken en oplossingen omtrent de krapte op de arbeidsmarkt. Het onderzoek bestaat uit een aantal casestudies van kinderopvangorganisaties die inzicht geven in de arbeidsmarktproblematiek bij kinderopvangorganisaties. Daarnaast biedt het onderzoek ‘best practises’ die laten zien hoe deze problemen het hoofd geboden kan worden. Er zijn in totaal 20 casestudies uitgevoerd  in de kinderopvang inclusief de gastouderopvang. Aanvullend is nog gesproken met OR-leden bij elf van de 20 ondervraagde organisaties. Deze rapportage doet verslag van de casestudies en de aanvullende gesprekken met de OR-leden.

Een deel van deze uitkomsten hebben wij eerder gedeelde tijdens de drukbezochte BMK inspiratiesessie over het personeelstekort op 26 maart. De resultaten kan je nu ook teruglezen in dit rapport.

In navolging van bovenstaand onderzoek, wil het ‘arbeidsmarktplatform kinderopvang’ de kinderopvang als aantrekkelijke werkgever neerzetten. Naast het onderzoek naar de omvang en de oorzaken van de personeelstekorten heeft het FCB ook een imago-onderzoek onder de doelgroepen laten uitvoeren. In dit rapport zijn ook de resultaten van het imago-onderzoek onder mbo-studenten verwerkt. Hiermee is het rapport compleet. Voor dit rapport is afgesproken dit nog niet te publiceren, totdat duidelijk is wat we met de resultaten doen. Mochten jullie nog opmerkingen of vragen hebben over dit rapport, mail ons. Dan nemen we dit mee in de definitieve versie.

Op dit moment worden de identiteit en ambitie van de kinderopvang als werkgever bepaald. Dit vormt het fundament voor een te ontwikkelen arbeidsmarktcampagne voor de kinderopvang als werkgever die binnenkort ontwikkeld gaat worden.

Inmiddels hebben we gesproken met het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de arbeidsmarkttekorten. Aanleiding voor dit gesprek was de brief van de Staatssecretaris Tamara van Ark waarin het personeelstekort in mindere mate werd erkend. Tijdens dit gesprek is benadrukt dat er wel degelijk sprake is van een schreeuwend tekort aan personeel en dat dit zich in de praktijk uit in oplopende wachtlijsten. Dit vindt het ministerie zorgelijk en om die reden is een vervolgafspraak gepland met het arbeidsmarktplatform, het ministerie SZW en het UWV over de arbeidsmarktcijfers.

Deel dit nieuwsbericht