Personeelstekort op de arbeidsmarkttekort kinderopvang: wat doet de branche?

Oorzaken en oplossingen (rapport FCB)
Het arbeidsmarktplatform kinderopvang waar de BMK aan deelneemt, heeft het FCB gevraagd om een verdiepend onderzoek (‘quick scan’) uit te voeren naar de oorzaken en oplossingen omtrent de krapte op de arbeidsmarkt. Het onderzoek bestaat uit een aantal (20) casestudies van kinderopvangorganisaties die inzicht geven in de arbeidsmarktproblematiek bij kinderopvangorganisaties een aanvullende gesprekken. Daarnaast biedt het onderzoek ‘best practises’ die laten zien hoe deze problemen het hoofd geboden kan worden.

Uit het onderzoek blijkt dat de sector in het laatste kwartaal van 2018 met 51 vacatures op duizend banen kampte. Daarmee behoort kinderopvang samen met de bouw en horeca tot de branches met het hoogste aantal openstaande vacatures. Alleen de ICT heeft meer openstaande functies. 

Een deel van deze uitkomsten hebben wij eerder gedeelde tijdens de drukbezochte BMK inspiratiesessie over het personeelstekort op 26 maart. De resultaten van het onderzoek (oorzaken en oplossingen) kan je nu ook teruglezen in het FCB rapport).

‘Werken in de kinderopvang’ aantrekkelijk positioneren
In navolging van bovenstaand onderzoek, wil het ‘arbeidsmarktplatform kinderopvang’ de kinderopvang als aantrekkelijke werkgever neerzetten. Naast bovenstaande onderzoek naar de omvang en de oorzaken van de personeelstekorten heeft het FCB ook een imago-onderzoek onder de doelgroepen laten uitvoeren. In dit rapport zijn ook de resultaten van het imago-onderzoek onder mbo-studenten verwerkt. Mochten jullie nog opmerkingen of vragen hebben over dit rapport, mail ons.

Vervolgstap is het ontwikkelen van een arbeidsmarktcommunicatiecampagne voor de kinderopvang als werkgever.

Gesprek met SZW
Inmiddels hebben we gesproken met het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de arbeidsmarkttekorten. Aanleiding voor dit gesprek was de brief van de Staatssecretaris Tamara van Ark waarin het personeelstekort in mindere mate werd erkend. Tijdens dit gesprek is benadrukt dat er wel degelijk sprake is van een schreeuwend tekort aan personeel en dat dit zich in de praktijk uit in oplopende wachtlijsten. Dit vindt het ministerie zorgelijk en om die reden is een vervolgafspraak gepland met het arbeidsmarktplatform, het ministerie SZW en het UWV over de arbeidsmarktcijfers.

Deel dit nieuwsbericht