Dialoogbijeenkomst ‘Een sterke vroege start’; beluister de podcast!

Op 13 februari gingen tafelgasten René Peeters (bestuurlijk aanjager samenwerking kinderopvang/onderwijs, zorg en jeugd), Jos van Zutphen (directeur Speelleercentrum De Wijde Wereld/bestuurslid BMK) en Magda Heijtel (directeur BK) met elkaar en het publiek in gesprek.

Aanleiding is het discussiestuk ‘Toekomst van ons onderwijs‘ wat breed gedeeld is met de sector. Nu is het tijd om te horen waar over consensus bestaat en waarover bestaat discussie? Ga het gesprek aan in één van de dialogen die georganiseerd worden in het land.

Op 13 februari vond een boeiend  gesprek plaats met een betrokken publiek. Onderwijs en kinderopvang spraken over de positie van het jonge kind; Hoe zorgen we ervoor dat álle kinderen zich spelend met elkaar ontwikkelen en taalvaardig aan het funderend onderwijs beginnen?

Drie stellingen wakkerden het vuurtje aan in de zaal; met passie werd gediscussieerd over taalachterstand en de noodzaak van een rijke omgeving, de doorgaande ontwikkellijn, VVE en segregatie, de opleiding van onze professionals en heel veel meer.

  1. Alle kinderen hebben ongeacht een eventuele taalachterstand recht op toegang tot voorschoolse educatie
  2. Een doorgaande ontwikkellijn kan alleen slagen als kinderopvang en school als één geïntegreerd geheel worden gezien
  3. De opleidingen tot pedagogisch medewerker, basisschoolleraar en onderwijsassistent moeten meer geïntegreerd worden

Beluister de podcast.

Bericht 7 februari: ‘Toekomst van ons onderwijs’

Deel dit nieuwsbericht