Preventieve maatregelen corona (optioneel)

 De corona besmettingen in Nederland nemen toe en staan we aan de vooravond van het griepseizoen. Dit maakt dat het al bestaande personeelstekort in de kinderopvang nog nijpender wordt.

Je kan als organisatie bepaalde preventieve maatregelen nemen, ook zonder dat er landelijke maatregelen zijn. Bijvoorbeeld een ‘verstrenging’ binnen de eigen organisatie, niet opgelegd door de overheid of het protocol. Het staat organisaties vrij hier iets in te ondernemen.

De BMK hoort en ziet verschillende opties die op dit moment toegepast worden binnen de kinderopvang. Deze opties delen wij graag met jullie. Maak je eigen afweging over wat in jouw situatie kan bijdragen aan minder besmettingen. En dus continuïteit van de kinderopvang:

  • Mondkapjes dragen bij het halen en brengen
  • Afstand houden tussen volwassenen
  • Preventieve zelftesten aanbieden aan werknemers
  • De griepprik (vrijwillig) aanbieden aan werknemers
  • Ouders toch weer vragen om niet op de groepen te komen. Belangrijk hierbij is dat de ouderbetrokkenheid geborgd blijft, wellicht op andere manieren.

Zie ook ons artikel Ouderbetrokkenheid & corona

Neem deze maatregelen in afstemming met de oudercommissies en blijf in nauw overleg met je medewerkers.

Mocht je nog andere suggesties hebben, deel die vooral met ons.

Deel dit nieuwsbericht