Onze BMK-leden én de leden van de Brancheorganisatie Kinderopvang en de vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hebben ingestemd met het Principeakkoord Cao Kinderopvang 2020-2021. Ook hebben zij en de leden van Sociaal Werk Nederland ingestemd met het Principeakkoord overgang peuterspeelzalen.

Wat is ook alweer afgesproken in de akkoorden?
De belangrijkste afspraken uit het cao-akkoord:

Principeakkoord cao kinderopvang 2020-2021

Tekst van de cao kinderopvang2020-2021

De belangrijkste afspraken uit de overgangsregeling peuterspeelzalen:

Principeakkoord overgang peuterspeelzalen cao kinderopvang

Hoe nu verder?
Gezien de huidige situatie, zullen cao-partijen binnen de mogelijkheden die daar nog voor zijn met elkaar overleggen over het vervolg.

Deel dit nieuwsbericht