Procesupdate – Kinderopvangorganisaties weten nog altijd niet waar ze aan toe zijn m.b.t. de schoolsluiting

Het pleidooi voor een landelijke schoolsluiting neemt toe. Coronadeskundigen zijn bezorgd over het hoge aantal besmettingen van kinderen 5- 12 jaar.  Vanuit RIVM en media wordt aangedrongen op een ‘verlengde kerstvakantie’ voor het primair onderwijs. Deze geluiden veroorzaken in de kinderopvang en onder ouders begrijpelijke onrust. Onze leden hebben vragen en er heerst onzekerheid over de gevolgen die een degelijke sluiting heeft voor de kinderopvang en de bso.

Met dit bericht informeren we jullie met wat wij op dit moment weten, verwachten en/of onze zienswijze hierin. Dit is echter een momentopname.

Persconferentie

Vanavond om 19.00 uur geven demissionair Premier Rutte en demissionair Minister de Jonge weer een persconferentie over de coronamaatregelen. Er wordt gesproken over een mogelijke verlengde kerstvakantie om het virus en de omikron-variant (beter) te bestrijden en het aantal positieve testresultaten terug te dringen. Het kabinet denkt erover na om de basisscholen een week eerder te sluiten. Hierdoor hebben de leerlingen dan al vanaf komend weekend kerstvakantie.

Op dit moment hebben we nog geen duidelijkheid over dit besluit/de besluiten. We hebben pas zekerheid over de besluiten en maatregelen nadat de persconferentie is afgelopen.

Wat betekent de mogelijke schoolsluiting voor de kinderopvang en de bso?

De BMK draagt al wekenlang in ieder overleg met ministeries uit dat we tegen een schoolsluiting zijn. Het liefst houden we zowel de scholen als de dagopvang, peuterspeelzalen, gastouderopvang en de bso open. Zie ook ons procesbericht van 9 december jl. De signalen die ons bereiken lijken er toch op dat het mogelijk komt tot een schoolsluiting. Wij bepleiten in dat geval een gelijkschakeling van onderwijs en kinderopvang. Als de scholen sluiten zou de bso ook dicht moeten, om de besmettingsrisico’s te beperken.

Het is onredelijk kinderen overdag thuis te houden van school, om besmettingen tegen te gaan, om ze vervolgens ’s middags samen te laten komen op de bso. Voor wat betreft de dagopvang 0-4 jaar en de opvang van deze leeftijd bij gastouderopvang en peuterspeelzalen ligt dit anders, deze kan open blijven. Ook de PO-Raad heeft steeds gepleit voor het openhouden van de scholen. Dit lees je ook in het statement van de PO-Raad.

Compensatieregeling

Als de overheid aankondigt dat de bso ook sluit en oproept om de factuur te blijven door betalen, pleiten wij  ook weer voor een compensatieregeling voor de periode van sluiting.

Noodopvang

Kinderen opvangen tijdens schooltijd is niet de verantwoordelijkheid van de kinderopvang, maar van het onderwijs. We kunnen veel, maar dat moeten we niet willen.  Begrip voor elkaar is hierbij belangrijk; voor ouders, kinderen én professionals.  Wanneer de scholen sluiten, zorgen zij zelf voor noodopvang tijdens schooltijd. Wanneer de scholen sluiten, biedt de bso (voor en) na schooltijd alleen noodopvang voor cruciale beroepen en kwetsbare kinderen (tijdens reguliere contracturen).

Vragen waar we zo spoedig mogelijk antwoord op proberen te krijgen:

  • Klopt het dat de kinderopvang alleen noodopvang na schooltijd voor cruciale beroepen en kwetsbare kinderen moet bieden; wat verwacht het ministerie van de bso bij mogelijk sluiten van het onderwijs?
  • Wat is de duur van de mogelijke sluiting?
  • Wie gaat dat dan betalen?
  • Voor welke groep geldt dan noodopvang?

Zodra wij duidelijkheid hebben, zullen wij dat per direct met jullie communiceren. Verwacht echter dat dit rond of na de persconferentie zal zijn.

Deel dit nieuwsbericht