In juli stuurden SZW, VNG en GGD-GHOR aan alle gemeenten en GGD regio’s een brief om duidelijkheid te verschaffen over de regelgeving inzake het vaste gezichten criterium en de drie-uursregeling. De GGD inspecteurs moeten de inspanning van de kinderopvangorganisatie en het belang van de kinderen in beschouwing nemen bij de beoordeling of er sprake is van een overtreding.

De BMK schreef een reactie op deze brief samen met BK en BOinK. We onderschrijven de insteek dat een inspecteur alle omstandigheden in beschouwing moet nemen die tot de vermeende overtreding hebben geleid. De waarnemingen van de inspecteur en de inhoudelijke dialoog met de houder tijdens de inspectie zijn hierbij van groot belang.

De gezamenlijke branchepartijen maken zich wel zorgen over de invulling van de gebruikte termen “overmacht” en “het belang van de kinderen”. Inspecteurs moeten nu zonder enige specifieke kaders invulling geven aan deze termen. We verwachten daarom verschillen in inzicht tussen inspecteurs en daarmee rechtsongelijkheid voor de kinderopvangorganisaties.

Beleidsregel ‘werkwijze toezichthouder kinderopvang’

Om toezichthouders en handhavers te ondersteunen in het aanpassen van hun werkwijze, zal het ministerie van SZW de beleidsregel ‘werkwijze toezichthouder kinderopvang’ op dit punt aanpassen. In onze brief doen we de oproep om van begin af aan betrokken te worden bij het opstellen van deze beleidsregel, op gelijke voet maar vanuit de invalshoek van de pedagogische kwaliteit, zodat een duidelijk en landelijk uniforme werkwijze voor de toezichthouders tot stand kan komen.

Brief Staatssecretaris

De Staatssecretaris heeft de Tweede Kamer inmiddels ook geïnformeerd via haar Kamerbrief Toezicht Kinderopvang. Vanuit de BMK zijn we verheugd te lezen dat ook zij het belang van de dialoog in toezicht benadrukt om praktijksituaties te kunnen duiden en om oog te hebben voor (onvoorziene) omstandigheden bij de houder.

De aangepaste beleidsregel moet naar verwachting per 1 januari 2020 in werking treden. Om invulling te geven aan onze input gaan we graag met leden in gesprek. Hierover volgt op korte termijn meer informatie.

Deel dit nieuwsbericht