Woensdag 12 mei jl. heeft vakbond FNV een persbericht uitgestuurd over de voortgang van de nog lopende CAO onderhandelingen. Zij zeggen daarin, naast een aantal inhoudelijke uitspraken, onder meer het volgende:

‘De FNV heeft de afgelopen tijd al wat kleinere acties gevoerd met medewerkers uit de kinderopvang. Zo gingen we langs bij werkgeversorganisaties BMK (Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang), BVOK (Branche Vereniging Ondernemers Kinderopvang) en BK (Brancheorganisatie Kinderopvang) om daar hun eisen op de stoep te krijten. Van Leiden: ‘Dat waren onze eerste acties, nu is het tijd om de druk verder op te voeren. Daarbij gaan we er nog niet gelijk met gestrekt been in, het blijft nog even bij ludieke acties, zoals het stoepkrijten. Te beginnen bij de hoofdkantoren van kinderopvangorganisaties in de regio.’

Acties

De werkgeverspartijen vinden het allereerst belangrijk om jullie hiervan op de hoogte te stellen. Daarnaast willen wij jullie vragen om ontspannen en in alle redelijkheid op eventuele acties van FNV te reageren.

Geen inhoudelijke reactie

Afspraak tussen alle CAO partijen was om tijdens het onderhandelingsproces niet te communiceren over de inhoud van de gesprekken. Wij houden ons aan deze afspraak. Vanuit de werkgevers zullen wij dan ook niet reageren op het persbericht van FNV, aangezien wij nog in gesprek zijn met de vakbonden CNV en FNV. De huidige CAO Kinderopvang loopt nog tot 1 juli a.s.

 

Deel dit nieuwsbericht