Op de hogescholen bevinden zich de medewerkers van de toekomst. Daarom wil de BMK deze medewerkers van de toekomst nu al actief laten participeren binnen de vereniging. De BMK is samen met Fontys Hogeschool gestart met een pilot waarin leerlingen aan de slag gaan met hun onderzoekskwesties binnen de kinderopvang.

De onderzoeksvragen waar de leerlingen zich in deze pilot op richten, zijn:

  • Hoe versterken we de kwalitatieve waarde van de bso?
  • Is de kinderopvang echt inclusief en voor alle kinderen?
  • Kinderopvang ontwikkelt zich richting een Civil Society, hoe geven we daarin vorm aan de actieve participatie van ouders?

Om hun onderzoek uit te kunnen voeren, zijn we nog op zoek naar leden. De studenten moeten een aantal keren observeren en interviews afnemen op locatie.
Vind je het waardevol als jouw organisatie aan deze studenten hiervoor de ruimte biedt? Laat het ons weten!
De onderzoeken zullen plaatsvinden in januari 2022.

Meer weten of opgeven? Dat kan bij Ellen (monteban@bmko.nl) of Maryse (broek@bmko.nl)

Deel dit nieuwsbericht