Staatssecretaris Menno Snel (D66) van Financiën biedt zijn excuses aan voor de werkwijze van de Belastingdienst in de toeslagzaak die honderden ouders in 2014 dupeerde. ‘Het optreden van Toeslagen in dit dossier is tot mijn spijt niet altijd goed en zorgvuldig geweest. Snel schrijft dit in antwoord op Kamervragen van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

‘Ik bied voor zowel de tekortkoming in deze casus, als voor het gehele procesverloop, aan de desbetreffende ouders en uw Kamer, mijn excuses aan’, schrijft Snel in de brief aan de Kamer KinderopvangTotaal schrijft aan dat Snel drie problemen noemt waar het mis ging in deze zaak:

  1. De te hoge snelheid waarmee de kinderopvangtoeslag van de ouders is stopgezet en vervolgens het trage proces van beoordeling van het recht op toeslag.
  2. De informatievoorziening: “Zowel intern binnen Toeslagen als extern naar ouders en uw Kamer is niet voldaan aan de standaard die daarvoor staat. Wat betreft de interne communicatie bleek de structuur en sturing in het project CAF 11 onvoldoende op orde. Dit vraagt om een verbetering van interne communicatie en werkprocessen binnen Toeslagen. Ook de informatievoorziening naar de ouders en uw Kamer schoot tekort.’’
  3. “Tot slot is het zelflerend vermogen van Toeslagen op dit vlak te beperkt geweest. Het is niet gelukt om gaandeweg het proces voor een betere afhandeling voor ouders te zorgen.”

Consequenties

Snel stelt dat het onderkennen van deze tekortkomingen niet goed verlopen is en dat, gericht op het voorkomen en de aanpak van eventuele fraude, de menselijke maat uit het oog verloren is. “Dit heeft vervelende consequenties gehad voor goedwillende ouders van wie de toeslag is stopgezet, terwijl later bleek dat zij wel recht hierop hadden. De werkwijze is medio 2016 aangepast, kinderopvangtoeslag mag niet direct worden stopgezet. Ouders moeten op de diensten van Toeslagen kunnen rekenen. Dat konden zij in dit project niet.”

Onderzoek

Snel laat onderzoek doen bij de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst. Daarin wordt gekeken hoe het kan dat er in deze zaak zoveel steken zijn gevallen, waaronder het achterhouden van stukken die essentieel waren voor de rechtsgang. De ouders voor wie de behandeling van hun bezwaarschrift langer heeft geduurd dan twee jaar, krijgen een vergoeding van 500 euro schadevergoeding voor ieder (deel van een) half jaar waarin deze termijn is overschreden.

Zie ook ons bericht op 4 september 2018 naar aanleiding van een bericht in Trouw: ‘De Belastingdienst hield jarenlang stukken achter over het onterecht stopzetten van kinderopvangtoeslag’

De Belastingdienst heeft bewust aangestuurd op het afwijzen van bezwaren van mensen bij wie ten onrechte de kinderopvangtoeslag werd gestopt. Dat blijkt uit interne stukken van de fiscus die in bezit zijn van Trouw, schrijft Trouw vandaag. Het bestaan van die stukken werd tot voor kort ontkend door de Belastingdienst.

Langslepende rechtszaak

Het gaat over de langslepende rechtszaak van tientallen gezinnen wiens kinderopvangtoeslag in 2014 plotseling werd stopgezet. De Belastingdienst besloot de kinderopvangtoeslag aan 235 ouders te bevriezen die gebruikmaakten van gastouderopvang via een bureau dat verdacht werd van misbruik van toeslagen. Daarnaast moesten betrokken ouders soms tienduizenden euro’s aan ontvangen toeslag terugbetalen. Ouders moesten zelf aantonen dat zij wel recht hadden op toeslag, maar de Belastingdienst vertelde ze niet welke gegevens ze daarvoor moesten overleggen.

Later bleek dat meer dan de helft van de betrokken ouders toch recht had op toeslagen. Veel ouders tekenden al direct bezwaar aan tegen het stopzetten van de toeslag, maar veel van die bezwaren werden pas na meer dan twee jaar in behandeling genomen. Al die tijd konden de ouders geen toeslag aanvragen.

BMK: rigoureuze terugvordering zorgt bij ouders voor enorme financiële problemen

Op 10 augustus schreven wij over deze zaak waarin ouders

De BMK is van mening dat deze rigoureuze terugvordering van toeslag door de Belastingdienst bij ouders voor enorme financiële problemen kan zorgen. Dit benadrukte Marco Florijn (voorzitter NVVK; de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) één van onze sprekers op onze themadiscussie over armoede. Marco Florijn vertelde tijdens deze themadiscussie dat de kinderopvangtoeslag heel vaak een bron van schulden en zware schuldenproblematiek is.

Voormalig minister Asscher concludeerde in 2016 al dat de kern van de problematiek, de problematische (hoge) terugvorderingen door de Belastingdienst, niet kan worden opgelost met maatregelen binnen de Belastingdienst die er op gericht zijn terugvorderingen te beperken. Diezelfde maatregelen stelde Staatssecretaris Van Ark in april 2018 – bij het stopzetten van het systeem van directe financiering – echter opnieuw voor.

Kamervragen

In een interne evaluatie schrijft de Belastingdienst dat er ‘vooral op individueel niveau (is) gezocht naar gronden om de toeslag af te wijzen’. Het bestaan van een intern onderzoek werd in juni nog ontkend door staatssecretaris Menno Snel (D66) van financiën in antwoorden op Kamervragen. Vorige week gaf hij na nieuwe vragen van Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) alsnog toe dat een evaluatie had plaatsgevonden, en is die vertrouwelijk aan de Tweede Kamer gestuurd. Omtzigt noemt het ‘zeer ernstig’ dat het bestaan van de stukken door de Belastingdienst is ontkend.

Volgens advocaat Eva Gonzalez Perez, toont dit opnieuw aan dat haar klanten door de Belastingdienst niet eerlijk behandeld zijn. “Ik ben erg geschrokken van de vooringenomenheid van de Belastingdienst die hieruit spreekt. Mijn klanten hebben geen eerlijke kans gekregen om aan te tonen dat zij wel recht op toeslagen hadden, ze zijn gecriminaliseerd.”

Lees het hele artikel in Trouw.

Deel dit nieuwsbericht