Aan tafel bij …

De BMK zit aan tafel bij diverse partijen om relevante ontwikkelingen, onderzoeken, bewegingen, knelpunten, toekomstplannen, noem maar op, met elkaar te bespreken. Belangrijke overleggen, waar het eindresultaat vaak even op zich laat wachten, maar dat uiteindelijk wel het belang van de BMK en haar leden dient. We laten hierbij dan ook altijd duidelijk van ons horen. We geven een kijkje in de keuken:


… Beleidscoalitie Aansluiting Onderwijs Zorg en Jeugd

Inmiddels is de kinderopvangsector aangesloten bij de Coalitie Samenwerking Onderwijs, Zorg en Jeugd, die nu uit twintig landelijke branche- en ouderorganisaties bestaat, onder leiding van René Peeters. De BMK vervult samen met de BK de ene ‘zetel’ die de kinderopvang vertegenwoordigt en vanuit die positie nemen we zowel deel aan de bestuurlijk overleggen als aan die van het beleidsteam.

Binnenkort wordt het implementatieplan naar buiten gebracht. Onderdeel daarvan is het opzetten van inspiratieregio’s waar professionals en betrokkenen vanuit de vier pijlers onderwijs/kinderopvang, gemeenten, jeugdhulp en ouders ‘met kracht en lef inzetten op uitvoering van de adviezen’ uit het rapport van Peeters. Vanuit de BMK benadrukken wij voortdurend het belang van deelname vanuit de kinderopvang in deze inspiratieregio’s. Spreek je over interprofessionele teams rondom een kind en gaat dit kind naar de opvang, dan moet de kinderopvang in dit team vertegenwoordigd zijn. Zo simpel is het. Onze leden hebben ook voorbeelden genoeg van samenwerking met gemeenten en jeugdhulpaanbieders.

Voor de zomer moeten de inspiratieregio’s bekend zijn, zodat zij bij het nieuwe schooljaar van start kunnen gaan. Bij deze daarom alvast de oproep om in je eigen organisatie na te gaan of je – samen met jullie samenwerkingspartners – mee zou willen doen als inspiratieregio. Binnenkort volgt er vanuit de coalitie en ons meer informatie over de voorwaarden voor deelname, dus hou ons in de gaten!

Deel dit nieuwsbericht