Medio oktober: tweede steekproef naleving afspraken bij gebruik BSO Bus

 In het tweede deel van oktober wordt er weer een steekproef uitgevoerd om te toetsen of organisaties die gebruik maken van de BSO Bus zich houden aan de afspraken uit het convenant. Kinderopvangorganisaties met BSO Bussen die geselecteerd zijn, ontvangen hierover volgende week bericht via de mail.

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang zal in opdracht van de convenantspartijen de steekproef houden. Deze tweede steekproef zal opnieuw uitgevoerd worden door middel van een digitale uitvraag. De totale omvang van de steekproef is afhankelijk van het aantal BSO Bussen in gebruik. Al deze BSO Bussen hebben een uniek nummer. Eén kinderopvangorganisatie kan in de steekproef voor meerdere BSO Bussen benaderd worden. Indien een BSO Bus geselecteerd wordt voor de steekproef, krijgt de kinderopvangorganisatie een mail met de uitvraag en een toelichting hoe daaraan te voldoen.

Kinderopvangorganisaties die geselecteerd worden met dezelfde BSO Bus als de vorige keer én waar niks is veranderd met betrekking tot de veilige routes en de bestuurders, hoeven de gegevens voor die BSO Bus niet opnieuw aan te leveren. Wel dient er een verklaring afgegeven te worden dat er niks is gewijzigd ten opzichte van de vorige steekproef.

Om kinderopvangorganisaties te ondersteunen bij het aanleveren van de gegevens, heeft Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang in samenspraak met de sectororganisaties BMK, BK en BOinK een speciale pagina ingericht met informatie en hulpmiddelen.

Heb je inhoudelijke vragen over de steekproef of heb je hulp nodig bij het aanleveren van de informatie voor de steekproef?

Neem contact met ons op via 085-1303893 of stuur een e-mail naar info@waarborgfondskinderopvang.nl.

Deel dit nieuwsbericht