Sinds 15 oktober is er een storing gaande bij Justis. De storing heeft een aantal gevolgen voor de kinderopvang:

•          Aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) is niet mogelijk;
•          Inschrijven in het Personenregister kinderopvang (PRK) is niet mogelijk.

De storing duurt helaas langer dan verwacht. Dit is uiteraard enorm vervelend. Met deze nieuwsbrief geven we meer informatie over de storing. Informatie hierover is ook te vinden op de website van Justis.

Planning

Justis werkt hard aan een oplossing. Het is helaas nog niet duidelijk wanneer de storing verholpen is. De storing raakt alle sectoren in de samenleving die met een VOG werken. Zodra de storing voorbij is, zal het merendeel van de ingediende aanvragen voor een VOG snel verwerkt kunnen worden. We streven ernaar om op korte termijn meer informatie over de storing te geven.

Tijdelijke aanpassingen voor de kinderopvang

De veiligheid van de kinderopvang staat voorop. Het proces continue screening loopt door voor iedereen die met een goedgekeurde VOG in het PRK is ingeschreven. De verplichting voor medewerkers, houders, structureel aanwezigen en gastouders om met een geldige VOG in te schrijven in het PRK blijft bestaan. Het ministerie van SZW wil voor enkele categorieën een tijdelijke uitzondering toestaan, en heeft gemeenten en toezichthouders gevraagd hiermee rekening te houden zodat in geval van de volgende uitzonderingen geen overtreding hoeft te worden geconstateerd:

  • Personen die reeds in het bezit zijn van een geldige VOG, maar zich vanwege de storing niet kunnen inschrijven in PRK, mogen op vertoon van hun originele VOG bij een kinderopvangvoorziening gaan werken. De VOG mag niet ouder zijn dan twee maanden en moet zijn afgegeven voor de juiste functieaspecten (84 en/of 86). De houder van deze voorziening moet controleren of het een geldige VOG is en een kopie kunnen overleggen indien de toezichthouder hierom vraagt.
  • Stagiairs kunnen zonder VOG beginnen met hun stage in de kinderopvang, mits zij geen verantwoordelijkheid dragen en niet alleen zijn met kinderen. Zij krijgen uitstel van de inschrijfplicht in het PRK.
  • Huisgenoten van gastouders die sinds 15 oktober jl. 18 jaar oud zijn geworden, waardoor inschrijving in het PRK met een geldige VOG noodzakelijk is, krijgen ook uitstel van deze verplichting.

Deze uitzonderingen gelden voor de periode tussen 15 oktober en 15 november, tenzij de storing eerder is opgelost. Na afloop van de storing moeten bovengenoemde personen zich uiteraard alsnog per direct inschrijven in PRK met een geldige VOG.

Deel dit nieuwsbericht