Op 24 juni 2021 heeft de BMK samen met de BK en CNV een akkoord bereikt over een nieuwe Cao Kinderopvang. De cao heeft een looptijd van 18 maanden, van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022. Naast salarisverhogingen zijn afspraken gemaakt over het verhogen van de niet-groepsgebonden uren, het beperken van het maximale saldo van plus- en min-uren in de jaarurensystematiek en een duidelijke omschrijving wanneer medewerkers ingeroosterd kunnen worden.

Vandaag, donderdag 1 juli 2021, gaat de nieuwe cao Kinderopvang 2021-2022 gelden voor alle organisaties (dus ook medewerkers die lid zijn van de FNV) die bij de twee brancheverenigingen (BMK & BK) zijn aangesloten.

Voor de Cao Kinderopvang 2021-2022 is algemeenverbindendverklaring aangevraagd. Vanaf het moment dat de cao algemeen verbindend is, geldt de cao voor alle werkgevers en werknemers in de branche kinderopvang.

Hieronder staan alle documenten met informatie over de nieuwe cao:

Cao Kinderopvang 2021-2022 (per 1 juli 2021)

Deze documenten kan je ook vinden op de themapagina cao op onze website en op de website van FCB (arbeidsmarktfonds voor de kinderopvang)

Deel dit nieuwsbericht