Op 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm Covid-19) in werking getreden. Met deze wet is de Wet publieke gezondheid (Wpg) gewijzigd en zijn de maatregelen ter bestrijding van de corona-epidemie vastgelegd. Een aantal van deze maatregelen heeft ook betrekking op de kinderopvang.

Download het document met de maatregelen die specifiek gaan over de kinderopvang.

  • De informatie is een aanvulling op het bestaande Informatiedocument KO Covid-19.
  • De maatregelen van de Twm Covid-19 overstijgen de richtlijnen die opgenomen staan in het Informatiedocument.
  • Deze maatregelen worden de komende week in het Informatiedocument verwerkt; een aangepaste versie plaatsen we op onze site.
Deel dit nieuwsbericht