“Op locaties waar voorschoolse educatie (VE) wordt geboden, treffen wij regelmatig een hoge pedagogische kwaliteit en betrokken pedagogisch professionals aan. Van toezichthouders vraagt dit dat zij kunnen oordelen over de kwaliteit van de aangeboden VE. En dan niet enkel op het naleven van de eisen. Toezichthouders moeten vooral inhoudelijke kennis over kwaliteit hebben en weten waar verbetering mogelijk is.’ Zo stellen Maryse Broek (beleidsmedewerker BMK) en Remco van den Berg (…) in BBMP mei/juni 2022.

‘Hoe verhoudt deze ambitie zich tot het onlangs verschenen rapport van adviesbureau AEF over de toekomst van het toezicht op de voorschoolse educatie? In het rapport worden vier mogelijke scenario’s genoemd. In dit artikel bespreken wij de kansen en knelpunten van ieder scenario. Ook relateren we de scenario’s aan de huidige manier van toezichthouden in de praktijk en hoe dit kan worden verbeterd. De Inspectie van het Onderwijs signaleert dat in het huidige toezicht op de voorschoolse educatie (VE) een belangrijk deel van de kwaliteitsaspecten van VE buiten beeld blijft. Daarom beveelt zij in een eerder rapport (Samenwerken
in het toezicht op de kinderopvang, 2019) aan om structureel toe.’

Download hier het hele artikel

Wil je het hele BBMP nummer lezen, ga naar: BBMP mei/juni 2022

Deel dit nieuwsbericht