In de periode 2019-2023 wordt in opdracht van het Ministerie van OCW gemonitord hoe de twee maatregelen in de praktijk uitpakken. In juni 2021 is een tussentijdse balans opgemaakt. Daaruit blijkt dat de urenuitbreiding van het VE-aanbod voor alle partijen een ingrijpende beleidsoperatie is geweest, die goed is verlopen. Bijna de helft van de gemeenten en de VE-aanbieders vindt dat de urenuitbreiding de ontwikkeling van doelgroeppeuters versterkt.

De voorbereiding voor de invoering van de urennorm voor de pedagogisch beleidsmedewerker in de VE is medio 2021 nog in volle gang. Verreweg de meeste gemeenten verwachten op 1 januari 2022 op alle VE-locaties te kunnen voldoen aan deze nieuwe wettelijke eis.

De tussentijdse onderzoeksresultaten zijn op 14 december 2021 aangeboden in een verzamelbrief  aan de Tweede Kamer. De rapporten zijn via onderstaande links te lezen.

Deel dit nieuwsbericht