19.00 uur: Kinderopvang en scholen gaan dicht met ingang van woensdag 16 december tot 18 januari 2021. Dit liet premier Rutte weten vanavond tijdens de persconferentie die het kabinet gaf na afloop het spoedoverleg van vandaag. De besmettingscijfers gaan de verkeerde kant op en het kabinet wil bewegingen en contactmomenten tot een minimum terugbrengen. Sluiting van onderwijs en kinderopvang draagt hier aan bij. Noodopvang zal binnen de reguliere tijden van de kinderopvang worden geboden aan kinderen van ouders met cruciale beroepen die een contract met de kinderopvang hebben.

Wat houdt dit in?

 • Sluiting
  Vanaf a.s. woensdag sluit de kinderopvang haar deuren voor de reguliere opvang (dagopvang en bso) tot 18 januari 2021.
 • Compensatieregeling voor ouders ‘met en zonder KOT’
  De compensatieregeling zoals die gold tijdens de sluiting dit voorjaar, wordt weer opgetuigd. Dit betekent dat de overheid alle ouders die gebruik maken van kinderopvang, dus zowel met als zonder recht op kinderopvangtoeslag, compenseert tot het maximum uurtarief. Het deel van het tarief dat daarboven ligt komt voor rekening van de kinderopvangorganisatie zelf. We verzoeken alle houders om deze compensatie net als in de vorige lockdown aan ouders te betalen. Ouders wordt verzocht om net als tijdens de sluiting van kinderopvang dit voorjaar, de facturen doorbetalen.
 • Noodopvang
  Vanaf a.s. woensdag is de kinderopvang open voor ouders die een contract hebben met de kinderopvang voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken en van wie één van de ouders werkzaam is in een cruciaal beroep. Ook wordt noodopvang geboden aan kinderen in een kwetsbare positie. Kinderen worden zoveel mogelijk op hun eigen locatie opgevangen.
 • Noodopvang alleen tijdens reguliere tijden
  Kinderopvang is open voor noodopvang alleen tijdens reguliere openingstijden. Dat betekent dat vanaf 21 december, als de kerstvakantie begint, de buitenschoolse open is voor noodopvang tijdens reguliere vakantietijden. Vanaf maandag 4 januari als de kerstvakantie voorbij is maar de scholen nog dicht zijn, is de buitenschoolse opvang weer open voor noodopvang tijdens reguliere (niet-school)tijden. Scholen zullen in die periode zelf noodopvang moeten organiseren voor de kinderen wiens ouders werkzaam zijn in cruciale beroepen.
  Ouders met een contract die in cruciale beroepen werken en meer uren opvang nodig hebben kunnen deze opvang om-niet krijgen. Uitgangspunt is dat deze uren niet worden gefactureerd maar binnen de beschikbare personeelsbezetting kunnen worden geleverd.
 • Gastouderopvang
  Gastouderopvang blijft open. Er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten. Als deze ouders meer uren nodig hebben dan gecontracteerd, adviseren wij coulant hiermee om te gaan maar wel binnen de reguliere (eerder afgesproken) opvangtijden te blijven.
 • Cruciale beroepen
  Ouders die reeds klant zijn bij de kinderopvang en bij wie één ouder werkzaam is in een cruciaal beroep, hebben recht op noodopvang binnen reguliere tijden van de kinderopvang. Bekijk de lijst met cruciale beroepen.

Zie ook de informatie van de Rijksoverheid:

Zie ook het gezamenlijke persbericht dat we uitstuurden vanavond.

Deel dit nieuwsbericht