Vanaf 11 mei a.s. gelden voor het vervoer van en naar de bso de algemene uitgangspunten zoals die zijn verwoord in het protocol kinderopvang. De volgende richtlijnen gelden daarom ook in het vervoer:

    • 1,5 meter afstand houden tussen kinderen is niet nodig
    • Tussen personeelsleden en kinderen ouder dan 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand worden bewaard
    • Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand worden bewaard

Kinderen mogen dus zoals voor de coronacrisis vervoerd worden in een auto of busje. Wel moet de bestuurder zoveel mogelijk afstand proberen te houden van de kinderen. De bestuurder blijft op 1,5 meter afstand van andere volwassenen.

Protocol kinderopvang
Bekijk hier het protocol kinderopvang ‘Opstarten richting de heropening op 11 mei’

Deel dit nieuwsbericht