Het huidige pensioenstelsel komt uit de jaren ’50 van de vorige eeuw. In de meeste gezinnen was de man de kostwinner. En bleef hij 40 jaar bij dezelfde baas in dienst. Er is sindsdien veel veranderd. De opbouw van de bevolking, de economie en de arbeidsmarkt zijn anders dan vroeger. Mensen werken niet meer hun hele leven bij één baas. Ze veranderen vaker van baan of werken een tijdje voor zichzelf. Mensen worden ook steeds ouder en genieten dus langer van pensioen.

Het is belangrijk dat het pensioenstelsel daarmee rekening houdt. Daarom heeft het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties vorig jaar een pensioenakkoord gesloten. Daarin staan nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Het nieuwe pensioenstelsel moet uiterlijk ingaan op 1 januari 2027. PFZW verwacht dat de pensioenen er beter van worden en probeert al eerder dan 2027 over te gaan naar een nieuwe pensioenregeling.

Ter voorbereiding op het consultatiegesprek over het nieuwe pensioenstelsel dat BMK en PFZW in april jl. hebben gehad, heeft BMK een enquête onder leden uitgezet. Daaruit bleek o.a. dat er behoefte is aan meer informatie over het nieuwe pensioenstelsel. Dat signaal hebben wij besproken met PFZW en PFZW heeft een artikel gemaakt waarmee ze informeren over de keuzes in aanloop naar een nieuwe pensioenregeling. Het artikel lees je hier. In het najaar start de BMK weer met (verdiepende) online ledensessies en dit onderwerp staat op de planning. Houdt onze agenda op de website dus goed in de gaten!

Deel dit nieuwsbericht