Vandaag verscheen het onderzoek van het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang, waarin BMK, BK en de vakbonden vertegenwoordigd zijn, over de verwachtingen van kinderopvangorganisaties rond de arbeidsmarkt. Een derde van de ruim 330 ondervraagde kinderopvangorganisaties verwacht een tekort aan personeel in de zomermaanden. Bij grote kinderopvangorganisaties is dat zelfs meer dan de helft.

Bijna de helft van de respondenten heeft medewerkers die niet inzetbaar zijn als gevolg van de coronacrisis. De belangrijkste reden is dat pedagogisch medewerkers zelf tot een risicogroep behoren.’ Dit betekent dat er structureel sprake is van een groep medewerkers die niet inzetbaar is en vervangen zal moeten worden door andere medewerkers. Dat betekent dubbele loonkosten en op termijn – dit zeker voor wat kleinere organisaties – een behoorlijke financiële last. Een andere veelgenoemde reden is het in dienst hebben van pedagogisch medewerkers in de derde termijn van de zwangerschap.

Vooruitkijkend naar januari 2021 verwacht ongeveer 55 procent van de organisaties dat het aantal medewerkers ongewijzigd zal blijven. Ongeveer 25 procent verwacht een krimp en 20 procent verwacht een groei.’ (…) ‘Daarnaast wordt een lagere vraag verwacht naar opvang als gevolg van thuiswerkende ouders.’ Als gevolg van deze toenemende onzekerheid over de vraag naar opvang, brengen kinderopvangorganisaties risico’s in kaart. Zij willen hun medewerkers heel graag in dienst houden maar tegelijkertijd ontstaat een spanningsveld want was is haalbaar in de bedrijfsvoering als minder kinderen naar de kinderopvang komen?

Voor de korte termijn blijft het tekort aan personeel hoog. Een derde van de kinderopvangorganisaties geeft aan een personeelstekort te hebben tot september 2020. Bij grote organisaties ervaart meer dan de helft (53 procent) een tekort.

Voor de periode na de zomervakantie (september tot en met december) verwacht een kwart van de organisaties een tekort en ongeveer 1 op de 10 organisaties een overschot. Er zijn verschillen tussen grote en kleine organisaties.

De afgelopen jaren is het aantal stages en bbl-leerwerkplekken sterk gestegen. Die stijging lijkt ten einde. Eén op de drie grote kinderopvangorganisaties biedt minder of geen bol-stages of bbl-leerwerkplekken aan.

Het verzuim in de periode maart en april 2020 was aanzienlijk hoger dan het verzuim exact één jaar eerder. Hoe groter de kinderopvangorganisatie, hoe hoger de stijging van het verzuim tijdens deze periode.

De tijd van groei en grote tekorten lijkt voorbij, zijn de verwachtingen rond 2021. De arbeidsmarkt komt meer in evenwicht. Werkgevers verwachten per saldo een krimp van circa 600 werknemers. Op een branche waarin meer dan 100.000 werknemers werken zouden de gevolgen van de aankomende recessie mee kunnen vallen. Al geven veel werkgevers daarbij ook aan dat het nog moeilijk is om de daadwerkelijke gevolgen te voorspellen. Ook zijn er regionale verschillen.

Download Quick Scan Arbeidsmarktontwikkelingen kinderopvang

Lees het bericht op NOS.nl

Deel dit nieuwsbericht