Sinds 1 juli 2021 geldt voor alle verenigingen en stichtingen de WBTR, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. De wet legt verplichtingen op om goed bestuur te waarborgen. Ben je er nog niet aan toegekomen? Ga er dan snel mee aan de slag. Een handig hulpmiddel is een stappenplan dat weinig kost doordat we het met een forse korting kunnen aanbieden. Ben je al begonnen? Mooi, maar realiseer je dat het geen eenmalige verplichting is. Daarom is er nu een bestuurs-checklist.

De introductie van de wet viel midden in de coronacrisis. Nog lang niet alle verenigingen en stichtingen hebben er daardoor aandacht aan besteed. Doe dat wel, is het advies. En blijf gedurende het jaar alert op te ondernemen acties, want het is geen eenmalige activiteit. Het gaat om een blijvende verplichting.

Ondersteuning

De BMK biedt ondersteuning. Er is een praktisch hulpmiddel ontwikkeld in de vorm van een online stappenplan. Dit is er speciaal voor bestuursleden van (kleinere) organisaties zonder eigen juridisch adviseur. Leden van de BMK kunnen er gebruik van maken door een zeer aantrekkelijk aanbod. Dat biedt een forse korting op de reguliere prijs. Hiervoor krijg je alle uitleg (in tekst en met video), invulformulieren, conceptteksten, standaard-statuten en gratis gebruik van een juridische helpdesk. Ga naar www.wbtr.nl en gebruik onze kortingscode BMK50 voor 50% korting.

Geen onderscheid

De wet maakt geen onderscheid tussen grote en kleine verenigingen en stichtingen. Evenmin is er verschil tussen betaalde bestuursleden of een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers. In alle gevallen dient een vereniging of stichtingen aan bepaalde eisen te voldoen. Anders dan soms wordt geschreven of gezegd, gaat dat verder dan het opstellen en vastleggen van statuten. Dat is het slotstuk. Het gaat erom dat besturen met elkaar spreken over de invulling van goed bestuur en toezicht, dat vastleggen en onderhouden.

Niet eenmalig

De verplichtingen vanuit de WBTR zijn niet eenmalig. Je moet er een paar keer per jaar mee aan de slag. Om dat te vergemakkelijken, omvat het stappenplan vanaf nu een bestuurs-checklist. Die omvat de taken en verplichtingen die gedurende een jaar voorbij kunnen komen, inclusief de deadlines en wie in het bestuur hiervoor is aangewezen. Denk bijvoorbeeld aan decharge van bestuursleden met
het oog op aansprakelijkheid en het inwerken van nieuwe bestuursleden. Daarnaast vind je er talrijke praktische adviezen die het besturen kunnen vergemakkelijken.

Incidenten tegengaan

De wet is er gekomen als reactie op een aantal incidenten zoals financiële problemen, zelfverrijking van bestuurders, fraude en diefstal. Hoewel het in verreweg de meeste gevallen binnen verenigingen niet aan de orde is, komen ontsporingen vaker voor dan velen denken. Daarom stelt de nieuwe wet eisen aan onder meer besluitvorming en stemrecht. Ook het omgaan met tegenstrijdige belangen van bestuursleden is een belangrijk thema. De rol van het toezicht wijkt duidelijk af van de verplichtingen voor verenigingen tot nu toe.

Samenwerking

Het online stappenplan en de bestuurs-checklist zijn tot stand gekomen door samenwerking tussen een groot aantal samenwerkende verenigingen en koepelorganisaties. Ze leiden bestuursleden op een gemakkelijke manier langs alle verplichtingen, zodat ze vooral tijd en energie kunnen richten op het doel van de vereniging of stichting. De BMK is partner geworden van deze samenwerking.

Webinar

Behoefte aan een (opfris)cursus? Dat kan! Op de website www.wbtr.nl staat een overzicht van webinars die kosteloos worden aangeboden.

Bekijk ook onze eerdere berichtgeving over de WBTR:

https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/nieuws/wetsvoorstel-wet-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen/

https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/dienstverlening-bedrijfsvoering/governance-code/bmk-infosheet-wet-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen/

https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/nieuws/13473/

Deel dit nieuwsbericht